Agah Aydın

Agah Aydın
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldum.
Biyokimya ve Göğüs Hastalıkları kliniklerinde birer yıl araştırma görevlisi olarak çalıştım.


Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri ihtisası yaptım.
Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından düzenlenen kuramsal ve uygulamalı Destekleyici Psikoterapi Eğitici Eğitimi’ni tamamladım ve halen destekleyici psikoterapi uygulayıcısı ve eğiticisi olarak çalışmaktayım.


2011-2016 ve 2018-2020 yılları arasında Türkiye Psikiyatri Derneği “Sanat Ve Psikiyatri Çalışma Birimi” koordinatörlüğü görevini, 2009-2011 yılları arasında 2 yıl süreyle Türkiye Psikiyatri Derneği “Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği” ve “Bilimsel Toplantılar Düzenleme ve Yürütme Kurulu Üyeliği” yaptım.


Türk Tabipler Birliği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği ve Türk Nöropsikiyatri Derneği üyesiyim.
Çeşitli dergilerde öykü ve denemelerim yayımlandı.