Slavoj Žižek- Corona röportajı

Slavoj Žižek’in Corona salgını üzerine RT kanalına verdiği röportajını Türkçe’ye çevirdik. Žižek bu salgın karşısında insanlığın aldığı tepkilere olumlu bir açıdan bakarak bize kazandırabilecekleri olduğunu düşünüyor. Bu virüs, herkes için bir tehdit unsuru olmasından dolayı tüm insanlığı ortak bir düşman karşısında birleştirebilir. Bazı düşünürler tarafından, karantina ve sokağa çıkma yasakları ile devletlerin kurduğu tahakkümün meşrulaştırılabileceği tartışılırken Zizek’e göre bu virüse karşı ortak hareket ederek insanlık, milliyetçiliği, ırkçılığı ve beraberinde sağ ideolojileri terk edebilir, tüketim alışkanlıklarını değiştirebilir, dayanışmacı ve yardımsever bir kültürün yaygınlaşması ile kapitalizmin yarattığı krizlere, ekolojik faaliyetlere karşı da birlikte hareket edebilir.