Rıza Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”)

UYARINCA KİŞİSELVERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA

ARKHE PROJESİ AÇIK RIZA METNİ

Şirince Arkhe Tarım Turizm Eğitim Danışmanlığı SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“Arkhe Projesi”) olarak olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında istisnaya tabi olan hallerin haricinde, kişisel verilerinizin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz;

Kanun ile Arkhe Projesi Politikaları kapsamında düzenlenmiş olan ilgili hükümlerde belirtildiği üzere işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü bir şekilde,

Tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle olmak üzere doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, Kanun’da düzenlendiği üzere bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurumları ile kuruluşları ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, iş bu metinde aşağıda bahsedilen amaçlar dahilinde iş ortaklarına, tedarikçilerine ve/veya üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve Kanun’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Ziyaretçi’lere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve Kanun ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülük çerçevesinde; iş bu metinde sayılanlarla sınırlı olmamak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, tc kimlik numarası, cinsiyet, eğitim bilgileri, yemek ve konaklama tercihleri, alerji gibi hassas sağlık durumları, adres, meslek gibi bilgiler sizlere doğru bir hizmet sğlayabilmek adına talep edilebilmekte ve bu verileriniz aşağıdaki amaçlara uygun şekilde Arkhe Proje web uygulamasında kaydedilebilmektedir.

Aşağıda belirtilen amaçlar esas alınarak, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel verileriniz;

 • web sitesinde kullanıcı kaydının açılması, kullanıcı adı oluşturulması, güncellenmesi,

 • Etkinlik başvurusundan sonra kaydın gerçekleşmesi adına Arkhe Projesi’nin Ziyaretçi ile iletişime geçebilmesi,

 • Gönüllü eğitmenlerin web sitemizde yer alan eğitmenler sekmesine fotoğraf ve isimleri ile dahil edilmesi

 • Etkinlikler esnasında fotoğraf ve video kayıtlarının alınması, Arkhe Projesi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılabilmesi adına kaydedilmesi

 • Arkhe Projesi tarafından Ziyaretçi’ye ait faturanın (e-fatura, e-arşiv, kâğıt fatura) Ziyaretçi’ye gönderiminin sağlanması,

 • Gerçekleşecek etkinliklere dair bilgilendirme yapılması, e-bülten gönderilmesi Ziyaretçi’lerimizin bilgilendirilmesi,

 • Gelecek etkinliklere dair mailing ve SMS üzerinden tanıtım yapılması,

 • Sosyal Medya Tanıtım ve Reklamları kapsamında hedefleme grubuna dahil edilmesi,

 • Ziyaretçi’lere toplu elektronik ileti yönetiminin sağlanması,

 • Arkhe Projesi’nin web sitesinin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmesi,

 • Arkhe Projesi web sitesini analiz etmek ve bu sayede performansını arttırması,

 • Arkhe Projesi web sitesinin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlaması,

 • Arkhe Projesi’web sitesine yönelik olarak kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmesi,

 • Ziyaretçi ile kurulacak sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • Arkhe Projesi’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizi işlemenin zorunlu olması.

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Arkhe Projesi’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle,

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecektir.

Veri Sorumlusu’nun Kimliği ve İletişim Bilgileri

Arkhe Projesi’nin ziyaretçilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili düzenlemeler uyarınca “veri sorumlusu” sıfatına haiz olan Arkhe Projesi’ne ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Şirket : Şirince Arkhe Tarım Turizm Eğitim Danışmanlığı SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres : Şirince Mahallesi 209 Sokak No:13 Selçuk/İzmir

E-posta : info@archeprojesi.com

İşbu Ziyaretçi Açık Rıza Metni’nde yer alan hususlarla alakalı olarak açık rıza vermiş olduğum kişisel verilerimin, yukarıda açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına hiçbir etki altında kalmadan, Ziyaretçi Aydınlatma Metni’ni de okuyarak açık rıza veriyorum.