KVKK Aydınlatma Metni

AYDINLATMA BİLDİRİMİ

Bu bildirim 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesine uygun olarak Arkhe Projesi tarafından kişisel verileri işlenen ilgili kişileri aydınlatmayı amaçlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için www.archeprojesi.com adresindeki Kişisel Verileri Koruma Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Biz kimiz?

Şirince Arkhe Tarım Turizm Eğitim Danışmanlığı SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (“Arkhe Projesi”) olarak Şirince Mahallesi 209 Sokak No:13 Selçuk/İzmir adresinde  konaklama hizmeti sunmaktadır. Bizimle ilgili daha fazla bilgiyi www.archeprojesi.com internet sayfamızdan bulabilirsiniz. 

Kişisel veri ve kişisel verilerin işlenmesi ne anlama gelmektedir?

Kişisel veri sizinle ilgili (kimlik numaranız, adınız, soyadınız, doğum yılınız v.b) veya sizi belirleyecek (eşkâliniz, görüntü kayıtlarınız, ses kayıtlarınız v.b) her türlü bilgi demektir. Bu bilgilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması gibi kişisel verileriniz üzerinde yapılan her türlü işlem ise verilerinizin işlenmesi anlamına gelmektedir. 

Kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyoruz?

Sizlere konaklama hizmeti sunmak olan ticari faaliyetlerimizi sürdürmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla kişisel verilerinizi işliyoruz. Kişisel verilerinizin yasal nedenlere bağlı olarak işlenme amaçlarını bu bildirimin sonunda bir tablo halinde görebilirsiniz. 

Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılmaktadır?

Kişisel verileriniz ticari faaliyetlerimizi sürdürmek amacıyla;

 • Server sağlayıcılarımızla (Websitemiz üzerinden gerçekleştirdiğiniz etkinlik başvuruları, etkinliklerde çekilmiş olan video,fotoğraf ve ses kayıtlarının web sitemizde yayınlanması ve bunların saklanması)

 • Şirince Sosyal Bilimler Derneği’ne (paydaşlarımızdan biri olduğu için faaliyetlerine dair sizleri bilgilendirmek adına)

 • Shopier.com(eğer web sitemiz üzerinden zeytinyağı satın alınmak istenmesi durumunda shopier’e yönlendirme yapılmaktadır)

 • hizmet sağlayıcılarımızla (transfer hizmetleri, teknoloji hizmetleri, turizm acenteleri v.b),

 • Sosyal medya reklam hedeflemesi için sosyal medya mecralarına (Dijital reklam ve duyurularımızı iletmek amacı reklam satınalması yapacağımız sosyal medya mecralarına)

Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla;

 • gerektiğinde sağlık kuruluşlarına

 • gerektiğinde yargı mercilerine,

 • güvenlik birimlerine aktarılabilmektedir.

 

Kişisel veri toplama yöntemlerimiz nelerdir?

Kişisel verileriniz web sitemiz üzerinden etkinlik başvurusu için form doldurduğunuzda ve konaklama hizmeti kapsamında ziyaret gerçekleştirdiğinizde talep edilerek işlenmektedir. 

Yasal haklarınız nelerdir?

Kimliğinizi doğrulamak koşuluyla bize bizzat ya da yazılı olarak başvurarak aşağıdaki haklarınızı her zaman kullanabilirsiniz. Arkhe Projesi başvurunuzu inceleyerek 30 günü geçmemek üzere en kısa sürede size cevap verecektir. Kendinizle ilgili olarak;

 • kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • işlenen verilerinizin özellikle otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu unutmayınız.

Kişisel Verilerin Yasal Nedenlere Bağlı Olarak İşlenme Amaçları

Yasal Dayanak

Amaç

Açık rızanız alınarak (her zaman bundan vazgeçme hakkına sahipsiniz)

 • Size ürün ve hizmetlerimizle ilgili e-posta, broşür v.b gönderiyoruz, 

 • Etkinliklerde fotoğraf ve video kayıtlarını kaydediyor ve web sitemiz yahut sosyal medya hesaplarımızda yayınlıyoruz,

 • Sosyal medya tanıtım/reklam faaliyetlerimizde sizlere ulaşabilmek adına açık rızanız alınarak ilgili amaçlar kapsamında kullanıyoruz.

 • İnternet sitemizi ve diğer uygulamalarımızı kullandığınızda, bilgisayarınıza ya da diğer cihazlarınıza çerez ve benzeri teknolojiler yerleştirerek (çerez politikamızı inceleyebilirsiniz) bunları pazarlama ve benzeri amaçlarımız için kullanıyoruz. 

 • Diyet, alerji gibi bilgilerinizi sağlığınız için işliyoruz.

 • Yukarıdakiler dışında başka bir amaç için kişisel veriniz gerektiğinde bunu açıklayarak açık rızanızı alıyoruz.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi

 • 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu gereğince Türk vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları,

 • 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince yabancı uyrukluların kimlikleri, uyrukları, kimlik kartları/pasaport detayları, 

 • Güvenlik güçleri veya yargı mercilerince talep edilmesi durumuna karşı,

 •  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki haklarınızı kullanırken bunları cevaplayabilmek amacıyla kimlik bilgileriniz işlenmektedir. 

Bir sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla 
 • Etkinlik ve konaklama rezervasyonlarınızın yapılabilmesi amacıyla,

 • talep ettiğiniz ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla,

 • kimliğinizi doğrulamak amacıyla,

 • ödemelerinizin işlenmesi amacıyla,

 • sizinle iletişim kurabilmek amacıyla,

 • müşteri hizmetleri servisinin çalışabilmesi amacıyla,

 • posta, telefon gibi bildirimlerinizi veya planlanmamış durumları haber vermek amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir. 

Kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması

 • Sizin ya da bir başkasının hayati tehlikesi söz konusu olduğunda kişisel verilerinizi acil servislerle paylaşabilmek,

 • Diyet ya da alerjik nedenlerle hayatınızı tehlikeye sokabilecek durumlarla karşılaşmamak amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.


Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması; 

 • ticari itibarımızın devam ettirilmesi;

 • anlaşmazlıkların çözümü;

 • dolandırıcılıktan korunma amacıyla;

  • sistemlerimizin takibi ve kontrolü, 

  • kredi kartı ile ödemelerde, kartınızın geçerliliğinin tespiti ve dolandırıcılığın önlenmesi, 

 • İş performansı ve geliştirme amacıyla;

  • güvenlik kameraları, ve çağrı kayıt sisteminin kullanılması, 

 • çalışanlarımızın misafirlerimizin güveni ve güvenliği amacıyla;

  • gıda güvenliği ve temizliğinin izlenmesi, 

  • herhangi bir kaza ve istenmeyen durumun izlenmesi,

  • suç islenmesinin önlenmesi ve suçun tespit edilmesi,

 • ürün ve hizmetlerimizin pazarlanması; 

 • işimizin yasal düzenlemelere uygun yürütülmesi 

amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.