Kamp Süresi

7 gün

Tarih

05 - 12 Ağustos 2021

Eğitmenler

6 eğitmen

Yapay Zeka 2021

Yapay zeka artık sıklıkla karşılaştığımız, hayatımızı doğrudan etkileyen ve ileride yaşantımızı ne derecede etkileyeceğini düşünmekten kaçamadığımız bir konu. Yapay zeka ve gelişimi günümüz toplumlarının dönüşümünü anlamak açısından zorunlu görünmektedir. Bizler de bir hafta sürecek kampımızda, alanında uzman hocalarımızla beraber Yapay Zeka üzerine birçok konuyu derinlemesine inceleyeceğiz. Yarattığı imkanlar ve zararlar gerek devletler arası ilişkileri gerekse de bireyin toplumla olan ilişkisini kökten etkilemektedir. Eleştirel teori yöntemleriyle ve politik felsefe perspektifi açısından yapay zekanın tartışılması, merkezi bir öneme sahiptir bu sebeple yapay zekanın topluma sunduğu artıların ve eksilerin değerlendirmesini etik ve politik açıdan yapacağız. Politik ve sosyolojik etkilerinden bahsederken konunun tarihine, araştırmacıların günümüzde hangi aşamada olduklarına ve gelecekteki ilerlemesine, sermayenin ve şirketlerin bu teknolojiden beklentilerini tartışacağız. İnsanın düşünebilen bir makineden farkının ya da bir şirketin bir yapay zekayı etkin kullanarak bir tekele dönüşebilmesinin imkanının ne olabileceğini ve benzeri çeşitli konuları sorgulayarak yapay zekaya geniş bir açıdan bakacağız. Yapay Zeka konusunda çalışanları ve çalışmaya başlamak isteyenleri bir araya getireceğimiz bu kampı Şirince’de şehrin koşuşturmacasından uzak ve akademik özgürlüğün olduğu bir ortamda konu ile ilgilenen bir çok kişiyi bir araya getirerek 5-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştireceğiz.

Eğitmenler: 

Aziz Fevzi Zambak

Yapay Zeka Felsefesi  

Bu seminer dizisinde yapay zekaya dair tartışılan bilimsel ve  yöntemsel konuların felsefi bir çözümlemesi yapılacaktır. Bu çözümleme içinde  yapay zekanın tarihini, ilk örneklerin incelenmesini ve gelecek tasavvurunu  içerecektir. Yapay Zekaya dair felsefi tartışmalar üç ana eksen etrafında  toparlanmaktadır. Birincisi, yapay zekanın olanaklılığına dair olan tartışmalar.  İkincisi, bu olanaklılığa nasıl bir yöntemle ulaşabileceğimiz. Üçüncüsü, yapay  zekanın bizi aşan bir konuma gelip gelemeyeceği. Seminerlerde bu üç eksen  etrafında toplanan kavram ve konular tanıtılacak ve tartışılacaktır. Seminerleri  takip edebilmek için herhangi bir teknik ve felsefi arkaplan bilgiye ihtiyaç yoktur.  

Chris Stephenson
Yapay Zeka'nın kısa tarihçesi, eleştirel bir bakış.
Tez: "Yapay Zeka" = "Big Data"
Yapay Zeka anlıyor mu? Yapay Zeka'yı anlamak, Yapay Zeka ile anlamak.
"Yapay Zeka" ve "Sağduyu". "Yapay Zeka" "Sağduyu"ya ulaşırsa bu iyi bir şey mi?
Yapay Zeka, çinsiyetçilik, ırkçılık, kurumsallık, neoliberal konsensüsün mantığı. Yapay Zeka alanında yakı geçmişteki olup bitenler.
Yapay Zeka ve mevcut düzenin eliştirilmesi
Yapay Zeka - Ne Yapmalı?  

Fatoş Tunay Yarman Vural   

1.Bölüm: Geçmişten Günümüze Yapay Zeka

1.1 Yapay Zekanın Matematiksel Tanımı

1.2. Yapay Zekanın Tarihçesi

1.3. Derin Ağlar ve Bilgisayarlı Görü

II. 2. Bölüm: Yapay Zeka Nereye Koşuyor?

2.1. Dünya ve ODTÜ Laboratuvarlarında Yapay Zeka Projeleri

2.2. Ortak Zeka: Doğal Zeka ve Yapay Zekanın Birleşmesi ile Oluşan Siber Toplum

2.3. Siber Topluma Bakış

Murat Özbayoğlu

Yapay Zeka: Tanım ve Kapsam
Yapay Öğrenme Temelleri
Öğreticili (Denetimli) Öğrenme
İkili Sınıflandırma Problemleri
Çoklu Öznitelikler ve Regresyon problemleri
Yapay Sinir Ağları
Öbekleme (Denetimsiz Öğrenme)
Bulanık Mantık ve Uzman Sistemler
  

Sadi Evren Şeker

Akademi ve Sektör uygulamaları arasında Yapay Zeka: Bir Yapay Zeka Start-up Macerası

Uzun süre akademik ağırlıklı çalışmalara sahne olan yapay zeka konularının, sektörel talep ve artan ivme ile dönüşümü; uygulama, insan kaynakları, girişimler ve sektörel ihtiyaçlar açısından sektörün dünü bugünü ve geleceğine değinilecek, yaşanmış tecrübeler üzerinden 3. Nesil yapay zeka çalışmaları, sorumluluk sahibi yapay zeka, açıklanabilir yapay zeka, otomatik makine öğrenmesi, adaptif, şeffaf ve etkileşimli yapay zeka çalışmalarına değinilerek çalışan bir uygulama atölyesi yapılacaktır. Eğitim içeriği 1-2 saatlik teorik ve kavramsal anlatımın ardından uygulama ve atölye çalışması şeklinde olacaktır.

Tolga Birdal

Algı, Zeka ve Bilinç Üzerine Geometrik bir  Bakış Açısı 

"... Bir makinanın yapamayacağı şeyler olduğunu iddia ediyorsun. Bana  makinanın net ve kesinolarak ne yapamadığını söylersen, sana sadece onu  yapmayı becerebilen bir makina yapabilirim." – von Neumann. Bu dikkat çeken  düşünce egzersizi zeki makinaları yapmaktaktaki asıl zorluğun “düşünce”  kavramının ne olduğunu anlamaktaki ve onu tanımlamaktaki limitlerimizden ileri  geldiğini ortaya çıkarmaktadır. İlk çağlardan beri, düşünmenin (çok kabaca zeka  diye tabir edilir) ne olduğu filozofları, psikologları, bilişisel bilimcileri,  sinirbilimcileri şaşırtmıştır, ve şimdi de bilgisayar bilimcilerini hayrete  düşürmektedir. Yüzyıllardır süre gelen gelişmelere ragmen, bizler hala genelgeçer  bir zeka tanımına sahip değiliz – dolayısıyla yapay zeka’yı da tanımlamakta güçlük  çekmekteyiz. Bu konuşmadaki amacım kafaları birazcık daha karıştırabilmek.  Bunun için gerçeklik kavramının öznel tarafından yola çıkacak ve algının doğasına  dair geometric bir argüman öne süreceğim. Geometri felsefesinden de feyz alarakgenel yapay zeka ve yapay bilinç (zor problem) üzerine alternatif bir bakış  geliştireceğim. Son olarak da, açıklanabilir ve yorumlanabilir makina öğrenmesiile genelleştirme konularını kapsayacağım.

Tolga Birdal

4 programı var

Detaylar

Chris Stephenson

2 programı var

Detaylar

Sadi Evren Şeker

1 programı var

Detaylar

Murat Özbayoğlu

1 programı var

Detaylar

Aziz Fevzi Zambak

1 programı var

Detaylar

Arkhé Projesi - Şirince Köyü

Arkhé Projesi 2014 yılında Nesin Matematik Köyü’nde doğdu; yıllar içinde büyüyerek etkinlik yaptığı mekanlara sığamaz oldu ve 2019'da Matematik Köyü’nün hemen yanındaki bir zeytinliğe taşındı. Şimdi kendi arazimizde, şehrin gürültüsünden uzakta, çalışmak istediğimiz konulara odaklanabildiğimiz ve akademik özgürlüğün kısıtlanmadığı bağımsız bir mekanı kurduk; iyileştirmek ve güzelleştirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Doğa ile iç içe olan bu zeytinlikte, dersliklerinde uzman eğitmenlerin eşliğinde tartışabileceğimiz, Şirince'nin geleneksel mimarisi ve çevre ile uyumlu bir kampüs inşa ediyoruz. 

ULAŞIM:

OTOBÜSLE: Bulunduğunuz yerden Selçuk’a giden otobüs firmaları olabilir. Yoksa ve otobüsle İzmir’e geliyorsanız, İzmir garajından Selçuk’a minibüsler kalkıyor. Havalimanına da yakın olan Gaziemir’den kalkan/geçen Selçuk minibüsleri de var.

UÇAKLA: İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indikten sonra İZBAN veya HAVAŞ ile Selçuk'a varabilirsiniz. HAVAŞ'ın kalkış saatleri ve ücretleri için buraya tıklayın. (Selçuk'a giden HAVAŞ için Kuşadası otobüsüne binmeniz gerekiyor.)

TRENLE: Havaalanından veya İzmir'in diğer birçok bölgesinden Selçuk’a İZBAN ile de ulaşabilirsiniz. Tepeköy aktarma istasyonunda inip yine indiğiniz yerden kalkan Selçuk trenlerine aktarma yapmanız gerekecek. Sefer saatleri için buraya tıklayın. (Arama yaparken bineceğiniz istasyondan - Tepeköy seferlerine bakıp sonra Tepeköy - Selçuk seferine bakın.)

ÖZEL ARAÇLA: İzmir’e geldikten sonra İzmir-Aydın otoyoluna girerseniz yaklaşık 50 km sonra Torbalı gişelerine ulaşacaksınız. Buradan da yaklaşık 20 km sonra Selçuk gişelerine ulaşacaksınız. Selçuk’un girişindeki ilk kırmızı ışıklardan sola dönerseniz Şirince yoluna girmiş olacaksınız. (Şirince tabelasını da göreceksiniz.)

ŞİRİNCE'YE ULAŞIM: Selçuk’tan Şirince’ye ilk minibüs 7:00'de. Akşam 20.00'a kadar her 20 dakikada bir minibüs var. Selçuk’tan Şirince’ye taksiyle ulaşımın ücreti yaklaşık 150 lira. Şirince ile Arkhe arası 800 metre. Yol boyunca tabelalar var. Valizinizi yolun girişindeki Yorgo Restoran’a bırakırsanız 10 dakika yürüyerek Arkhe'ye varabilirsiniz. Biz valizinizi diğer katılımcılarınkiyle birlikte birkaç saat içinde Arkhe'ye getirmiş oluruz.