Kamp Süresi

4 gün

Tarih

21 - 25 Ağustos 2022

Eğitmenler

1 eğitmen

Tekillik ve Ortaklık

TEKİLLİK VE CEMAAT
 
Ferda Keskin
 
Arkhe Projesi Ağustos 2022
 
 
Metafizikte olduğu gibi siyaset felsefesinde de tekil, tikel ve evrensel kavramları önemli bir yer tutar. Hatta Antik Yunan’dan bugüne kadar gelen siyaset felsefesi geleneğinin bu kavramlar üzerinden bir haritasını çıkarmanın mümkün olduğu söylenebilir. Böylesi bir harita ayrı cemaatçilik anlayışları, toplumsal sözleşme teorileri, klasik liberalizm, totalitarizm, komünizm ve bugün deneyimlediğimiz neoliberalizm gibi farklı modelleri yeniden düşünmeyi mümkün kılar.
​Siyaset felsefesini birey-toplum-devlet üçgeninin dışında düşünmeyi amaçlayan bu program önce Foucault’nun öznel deneyim ve bireyselliğin bir tekillik olduğu fikri ile başlayacaktır. Daha sonra Jean-Luc Nancy’nin Georges Bataille’dan hareketle tartışmaya açtığı tekillik-cemaat (“singularité-communauté”) ilişkisi içkinlik, aşkınlık ve sınır kavramları üzerinden ele alınacaktır.
Programda Foucault ve Nancy’nin yanı sıra Maurice Blanchot, Giorgio Agamben’in metinlerine değinilecektir.

Ferda Keskin

8 programı var

Sinema
Detaylar

Arkhé Kampüsü

Şirince Köyünün eğitim vadisinde Sosyal ve Beşerî Bilimlere adanmış bağımsız bir akademik kampüs.

Arkhé Projesi 2014 yılında Nesin Matematik Köyü’nde doğdu; yıllar içinde kabuğuna sığamadı ve yanda 13 dönüm bir zeytinliğe taşındı. Burada 80 kişinin birbirini rahatsız etmeden konaklayabileceği, çalışabileceği ve tartışabileceği akademik bir ortam inşa ediyoruz.

Arkaik çağ tiyatrolarını andıran bir amfimiz; üst katını yatakhane, alt katını kütüphane ve derslik olarak kullandığımız ana binamız; eski usul köy kahvelerini andıran bir yemekhanemiz hazır durumda. İnsanı kucaklayan bahçelerimiz, 150 adet zeytin ağacımız ve ufukta deniz manzarasına hâkim açık dersliğimiz var.

Hoca evlerimiz ve yel değirmenimizin inşaatına da bu yazdan sonra başlayacağız.

Kampüsün size sunacakları; başta mutlak huzur – göz alabildiğince doğa içinde, motor ve trafik gürültüsü yerine kuş ve cırcır böceği sesine uyanmanın verdiği olağanüstü his. Yanı sıra, Türkiye’nin kendi alanlarında en yetkin hocalarından alacağınız ufuk açıcı dersler ve bu dersleri takip eden sonsuz Sokratik tartışmalar.

Ve tabii karşılaşacağınız en çarpıcı manzara, yazını bir tatil beldesinde geçirmek yerine dağın başında fikir çarpıştıran heyecan verici gençler.

Şahsi Çadır (Kendi çadırınızı getirerek konaklama - çadır alanlarında ortak duş ve tuvaletler mevcuttur, günlük 3 öğün yemek dahildir) 1.350,00 TL
Arkhé Çadırı (Çadır alanlarında ortak duş ve tuvaletler mevcuttur, günlük 3 öğün yemek dahildir) 1.450,00 TL
Koğuş (6-8 Kişilik, içerisinde tuvalet ve duş bulunan odalar, günlük 3 öğün yemek dahil) 1.950,00 TL
Yalnız Katılım (Şirince'de bir otelde konaklamanızı sağlayıp, Arkhé Kampüsünden ders ve yemek hizmetlerini almanız) 1.200,00 TL