Kamp Süresi

7 gün

Tarih

20 - 27 Ağustos 2022

Eğitmenler

7 eğitmen

Sanat, Psikoloji ve Nörobilim

Sanatın Psikolojisi

Sanatın nerede başlayıp nerede bittiği tartışmalı olsa da artık gündelik hayatımızda sanatın şu veya bu formuyla sık sık karşılaştığımızı söylemek yanlış olmaz. Bu sanat yapıtları karşısında çeşitli hislere ve düşüncelere gark oluyor; bu yapıtları da, genellikle istemsiz olarak ve sıkça belli bir beğeni hiyerarşisinde değerlendiriyoruz. Sanatın psikolojisine ve nörobilimine eğileceğimiz bu kampta işte bu bilinçli veyahut bilinçdışı değerlendirmeleri nasıl gerçekleştirdiğimizi, estetik yargılarımızın nelerden ve nasıl kaynaklandığını, zihnimizdeki ne gibi süreçlerin sonuçları olduğunu ele alacağız. Bu süreçlerin sanatı deneyimlememize olan katkısının yanı sıra sanatı üretmeye de bir katkısı olup olmadığını inceleyeceğiz. Sanatçıların ve sanatçı olmayan insanların söz konusu mekanizmalar açısından zihinlerinde farklılıklar olup olmadığını konu edineceğiz.

Sanatın Nörobilimi

Özellikle yirminci yüzyılın sonlarında teknolojik görüntüleme araçlarımızın giderek daha da gelişmesiyle zihne dair ortaya atılan sorular ve bunların yanıtları beyine dair olanlardan ayrıştırılamıyor. Sanat yapıtlarını deneyimleme veya üretme sırasında gerçekleşen zihinsel süreçlerin beyinde nasıl temellendiği, fizyolojik olarak nelerin gerçekleşmesi neticesinde vuku buldukları sorusu da bu bağlamda önem kazanıyor. Bu yaz kampında bu soruların yanı sıra beyinde hangi bölgelerin aktive olduğu, bu bölgelerin diğer bilişsel veya duygusal süreçlerle etkisinin ne derecede olduğu, bu tarz örüntülerin sanata, sanatçıların veya sanatçı olmayanların sanatla kurdukları ilişkiye dair neler söylediği gibi konuları da ele alacağız.

Yaz Okulu Müfredatı

Yaz okulumuz bir hafta sürecek her gün altışar saat ders işleyeceğiz. Ders anlatımlarına ek olarak akşamları üzerinde durulan makaleleri tartışmak için buluşacağız.

Hedef Kitle

Kampımızın kapısı ilgilenen herkese açık olmakla birlikte psikoloji, bilişsel bilim, nörobilim, sanat tarihi, müzikoloji ve grafik/görsel tasarım gibi konuyla daha ilgili alanlarda eğitimine devam eden lisans ve yüksek lisans öğrencilerine öncelik verilebilir.

İnci Ayhan

2 programı var

Sosyal Bilimler
Detaylar

Yunus Şahin

2 programı var

Sosyal Bilimler
Detaylar

Irmak Hacımusaoğlu

1 programı var

Sosyal Bilimler
Detaylar

Matthew Gumpert

2 programı var

Sosyal Bilimler
Detaylar

Tolga Birdal

4 programı var

Detaylar