Kamp Süresi

5 gün

Tarih

26 - 31 Ağustos 2021

Eğitmenler

1 eğitmen

Sanat, Besin ve Enerji

Peter Menzel, farklı kıtalarda, ülkelerde, gelir seviyelerinde yaşayan ailelerin bir haftalık gıda erzakını fotoğraflayınca miktar ve fiyat bakımından logaritmik farklar ortaya çıkıyor. İnsan beslenmek ve enerji almak zorunda olan bir varlık… Besin ile enerji arasında dolaysız bir bağ var: Daha fazla, daha yüksek rakamlarla beslenenlerin sayısı, gıdaların paketlenmesi için harcananalar, fosil yakıt tüketimi ve çöpü ile birlikte aynı orantasıllıkta artarken, gıdanın sunaklarda bir armağan olarak sunulması günden güne azalıyor. Kimileri antroposen, kimileri kapitolosen diyor içinde yaşadığımız çağa.
Gıda ve enerji eksenli bu kursun amacı, sermayenin karşısında kula zincirini (maddi kullanım değerlerinden ziyade insanlar arsındaki tinsel (görünümlü) ilişkiler bağlamında anlamını bulan objelerin aracılığıyla kurulan değiş-tokuş/alış-veriş zinciri), fosil yakıt karşısında yenilenebilir enerjiyi, çöpün karşısında armağanı tartışmak ve bu tartışmayı güncel sanat örnekleri üzerinden gerçekleştirmektir. Bir diğer deyişle, bu seminerlerin amacı, kapitolosen çağında sanatın ne türden bir belgecilik, ne tarz bir regülasyon ve armağan, nasıl bir enerji kaynağı olduğunu örnekler üzerinden göstermeye çalışmaktır.
Zeynep Sayın
1961 İstanbul doğumlu, yazınbilimci, sanat kuramcısı, öğretim üyesi. İstanbul, Salzburg ve Viyana’da yazınbilim, sanat tarihi ve felsefe okudu. İstanbul’da çeşitli üniversitelerde ve Mardin Artuklu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde çalıştı. Bir süredir Leipzig’de Hochschule für Grafik und Buchkunst ve Viyana’da Akademie der Bildenden Künste’de ders veriyor. Mithat Şen ve Bedenyazısı (Kaknüs, 1999), Noli me tangere (Kaknüs, 2000), İmgenin Pornografisi (Metis, 2003) ve Kötülük Cemaatleri (Tekhne, 2016) adlı kitapları var.

 Başvuru için tıklayın

Detaylı bilgi veya başka sorularınız için:

Ege Polat: 5392579886 

arkhefelsefe@gmail.com

Zeynep Sayın

2 programı var

Detaylar

Arkhé Köyü

Şirince Köyünün eğitim vadisinde Sosyal ve Beşerî Bilimlere adanmış bağımsız bir akademik kampüs.

Arkhé Projesi 2014 yılında Nesin Matematik Köyü’nde doğdu; yıllar içinde kabuğuna sığamadı ve yanda 13 dönüm bir zeytinliğe taşındı. Burada 80 kişinin birbirini rahatsız etmeden konaklayabileceği, çalışabileceği ve tartışabileceği akademik bir ortam inşa ediyoruz.

Arkaik çağ tiyatrolarını andıran bir amfimiz; üst katını yatakhane, alt katını kütüphane ve derslik olarak kullandığımız ana binamız; eski usul köy kahvelerini andıran bir yemekhanemiz hazır durumda. İnsanı kucaklayan bahçelerimiz, 150 adet zeytin ağacımız ve ufukta deniz manzarasına hâkim açık dersliğimiz var.

Hoca evlerimiz ve yel değirmenimizin inşaatına da bu yazdan sonra başlayacağız.

Kampüsün size sunacakları; başta mutlak huzur – göz alabildiğince doğa içinde, motor ve trafik gürültüsü yerine kuş ve cırcır böceği sesine uyanmanın verdiği olağanüstü his. Yanı sıra, Türkiye’nin kendi alanlarında en yetkin hocalarından alacağınız ufuk açıcı dersler ve bu dersleri takip eden sonsuz Sokratik tartışmalar.

Ve tabii karşılaşacağınız en çarpıcı manzara, yazını bir tatil beldesinde geçirmek yerine dağın başında fikir çarpıştıran heyecan verici gençler.