Kamp Süresi

7 gün

Tarih

10 - 17 Ağustos 2019

Eğitmenler

6 eğitmen

Roma Hukuku Yaz Okulu

Tarih: 10-17 Ağustos 2019 (10 Ağustos Medrese’ye geliş, 17 Ağustos gidiş)

İçerik: Hukuk eğitimi müfredatında hak ettiği yeri bulamayan Roma Hukuku alanında bu sene üçüncü kampımızı düzenleyeceğiz.

Bir haftalık kampta modern aklı şaşırtmayı sürdüren Antik Roma medeniyetinin hukuk sistemi tarihsel, siyasal ve sosyal bir perspektif içinde incelenecek. Kıta Avrupası hukuk sisteminin köklerinin dayandığı Roma hukukuna bir hafta boyunca alanında uzman hocalarla beraber odaklanacağız. Her gün sabah ve akşam üçer saatten iki oturum yapacak olup gün ortası ve akşamları ek oturumlar ile tartışma ortamlarıyla öğrencilerin aktif katılımının sağlandığı dersler düzenleyeceğiz.

Geçmiş yıllardan farklı olarak bu sene aşağıdaki sorular üzerinde de düşünerek hem hukuksal düşünceler tarihi alanında bilgilerimizi pekiştireceğiz hem de kendi hukuk sistemimiz hakkında sahip olduğumuz fikirleri sorgulayıp, modern hukuk düşüncesinin varsayımlarına daha geniş bir pencereden bakacağız:

-Evrensel ve tarih-dışı bir hukuki akıl yürütme biçiminden bahsedebilir miyiz? Yoksa hukuki akıl yürütme biçimleri tarihsel ve yerel midir? Başka bir deyişle, hukukçu olmanın bir “özü” var mıdır?

-Romalı hukukçuların hukuki akıl yürütme biçimi bizimkine ne ölçüde benzemekteydi ve hangi varsayım ve önkabullere dayanmaktaydı?

-Romalı hukukçuların hukuk olarak adlandırdıkları şeyle bizim hukuk olarak adlandırdığımız şey aynı şey miydi?

-Roma hukuku ne tür çıkarları koruyor, ne tür idealleri gerçekleştirmeye çalışıyordu?

-Roma hukukunu gerçekten anlayabilir miyiz? Yoksa kendi modern hukuk zihniyetimizi Romalı hukukçulara dayatmaktan başka çaremiz yok mu?

-Ünlü hukuk düşünürleri Roma Hukuku’ndan nasıl yararlanmışlardır ve biz onlardan nasıl yararlanabiliriz? (Örneğin Eugen Ehrlich ve Rudolf Von Jhering)

Eğitmenlerimiz: 

-Doç.Dr. Eşref Küçük (Hacettepe Üniversitesi)

-Prof. Dr. Tansu Açık  (Ankara Üniversitesi)

-Dr. Öğr. Üyesi Duygu Özer Sarıtaş (Anadolu Üniversitesi)

-Dr. Öğr. Üyesi Burçin Aydoğdu (Kırklareli Üniversitesi)

-Arş. Gör. Ümit Melih Altıntaş (İstanbul Kültür Üniversitesi)

-Artun Mimar (Galatasaray Üniversitesi)

Eşref Küçük

1 programı var

Hukuk
Detaylar

Duygu Özer Sarıtaş

3 programı var

Hukuk
Detaylar

Ümit Melih Altıntaş

1 programı var

Hukuk
Detaylar

Artun Mimar

2 programı var

Hukuk
Detaylar

Tiyatro Medresesi