Kamp Süresi

7 gün

Tarih

19 - 26 Ağustos 2021

Eğitmenler

1 eğitmen

Platon - Devlet : Yakın Okuma Atölyesi

Sadece felsefe tarihinin değil aynı zamanda Antik Yunan medeniyetinin en üstün eserlerinden biri olan Platon’un Devlet’ini bir hafta sürecek bir yakın okuma atölyesine tabi tutacağız. İfade edilen fikirleri kısım kısım ele alacağız, argümanları sıfırdan tekrar inşa edeceğiz ve tüm parçaları birbiriyle bağlantılı bu ihtişamlı metnin oluşum katmanlarını ayırt etmeye çalışacağız. Diyalog esnasında Sokrates’in açık uçlu bıraktığı yahut değinmediği alternatif bakış açılarını ve düşünce silsilelerini kendi tartışmalarımıza taşıyacağız.

Antik Yunan’ın dünyasında politik sistem tartışmasının Devlet metninden en az yüz elli yıl geriye gittiğini biliyoruz. Birbirine rakip birçok politik görüşün mevcut olduğu ve ideolojik tutumlarına göre kitlelerin kutuplaştığı bir istikrarsızlık ortamında şekillenen bu metin, dönemin düşünsel bağlamı içerisinde nereye oturtulabilir? Platon’un bu metni kime yahut hangi toplumsal kesime hitaben yazmış olduğu, kimi neye ikna etmeye çalıştığı, tartışacağımız önemli konulardan birini teşkil edecek.

Devlet, felsefi ve tarihi boyutları kadar birçok farklı hususta (pedagoji, müzikoloji, teoloji gibi) ilginç bakış açıları sunan bir metin. Metni incelerken, Platon’un bu gibi konularda dönemin düşünsel yapılarına yönelttiği eleştirileri ve tartışmayı taşıdığı yeni ufukları da gözden geçireceğiz. Son olarak, kapanışa doğru Devlet metninin antik çağdan günümüze geliş hikayesine, farklı dönemler ve toplumlar için ifade ettiği anlamların evrimine kısaca göz atacağız.

Atölye boyunca tatil günü hariç her gün (toplam beş gün) üçer saatlik iki oturum (toplam on oturum) gerçekleştireceğiz. Her oturumun ilk yarısını toplam on kitaptan oluşan Devlet metninin bir kitabına adayacağız. İkinci yarıda ise öne çıkan meseleleri hocalar eşliğinde tartışacağız.

Bu atölyenin iki temel amacı var. Bir, bu önemli metni daha yakından tanımak, tarihi ve felsefi bağlamına oturtabilmek. İki, beşerî bilimlerin (felsefe, tarih, edebiyat gibi) temel araştırma metodu olan yakın okuma disiplinini bir model üzerinden irdelemek, farklı yaklaşımları tanıtmak.

NOT: Tüm fiyatlara yedi gün boyunca üç öğün yemek, konaklama ve dersler dahildir. 

Arsen Nişanyan

10 programı var

Detaylar

Arkhé Kampüsü

Şirince Köyünün eğitim vadisinde Sosyal ve Beşerî Bilimlere adanmış bağımsız bir akademik kampüs.

Arkhé Projesi 2014 yılında Nesin Matematik Köyü’nde doğdu; yıllar içinde kabuğuna sığamadı ve yanda 13 dönüm bir zeytinliğe taşındı. Burada 80 kişinin birbirini rahatsız etmeden konaklayabileceği, çalışabileceği ve tartışabileceği akademik bir ortam inşa ediyoruz.

Arkaik çağ tiyatrolarını andıran bir amfimiz; üst katını yatakhane, alt katını kütüphane ve derslik olarak kullandığımız ana binamız; eski usul köy kahvelerini andıran bir yemekhanemiz hazır durumda. İnsanı kucaklayan bahçelerimiz, 150 adet zeytin ağacımız ve ufukta deniz manzarasına hâkim açık dersliğimiz var.

Hoca evlerimiz ve yel değirmenimizin inşaatına da bu yazdan sonra başlayacağız.

Kampüsün size sunacakları; başta mutlak huzur – göz alabildiğince doğa içinde, motor ve trafik gürültüsü yerine kuş ve cırcır böceği sesine uyanmanın verdiği olağanüstü his. Yanı sıra, Türkiye’nin kendi alanlarında en yetkin hocalarından alacağınız ufuk açıcı dersler ve bu dersleri takip eden sonsuz Sokratik tartışmalar.

Ve tabii karşılaşacağınız en çarpıcı manzara, yazını bir tatil beldesinde geçirmek yerine dağın başında fikir çarpıştıran heyecan verici gençler.