Kamp Süresi

0 gün

Tarih

11 Nisan 2021

Eğitmenler

1 eğitmen

Pierre Bourdieu ve Homo Academicus Üzerine

Bu online dersimiz 11 Nisan 2021 tarihinde Youtube üzerinde gerçekleşti, tıklayarak videoya gidebilirsiniz.

Pierre Bourdieu’nün Fransız akademisine odaklanan çalışması Homo Academicus, anadilinde yayınlanmasından yaklaşık kırk yıl sonra artık Türkçede. Bourdieu, 1984 tarihli bu kitabında dikkatini parçası olduğu akademik dünyaya, Fransız akademisyen ve öğrencilerine çevirerek modern entelektüel kültürün parlak bir analizini sunuyor. Kitabın başka bir zamanda başka bir bağlama aktarılmasının önemi sadece Bourdieu’nün entelektüel projesindeki kritik konumundan ve refleksif sosyoloji pratiğinin eşsiz bir örneği olmasından kaynaklanmıyor. Kitap aynı zamanda Türkiyeli okur açısından akademik özerkliğin tartışmalı bir hale geldiği koşullarda, bu alanın üyelerine yaşadıkları krizi anlamlandırmada ve ona karşı bilimsel ve siyasal tavır alma konusunda kullanılabilecekleri rasyonel araçlar sağlıyor.

Artık klasik olarak anılmakla birlikte güncelliğini hala koruyan Homo Academicus’u, Bourdieu’nün eserlerinin Türkçeye aktarılmasında önemli katkıları olan Nazlı Ökten ile birlikte yukarıdaki vasıflarını ve bu vasıfların tetiklediği soruları da akılda tutarak tartışacağımız online bir etkinlik düzenledik. Arkhe Felsefe Açık Ders etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bu etkinliğe Zoom ve Youtube üzerinden canlı yayınla ulaşabilirsiniz. Etkinlik bütün katılımcılara açık ve ücretsizdir.

Nazlı Ökten

1 programı var

Felsefe
Detaylar

Online