Kamp Süresi

7 gün

Tarih

13 - 20 Ağustos 2022

Eğitmenler

2 eğitmen

Panoramik Geç Dönem Osmanlı Mimarisi

13-20 Ağustos 2022 | Arkhé Kampüsü

Panoramik Geç Dönem Osmanlı Mimarisi yaz okulu, 19. yüzyıl Osmanlı kent ve mimarlık kültürünü, dönüşen mimari geleneklerin üslup özelliklerini ve bu dönemle ilgili çalışmaları meşgul eden ana temaları ve soruları konu ediyor. Hedefimiz, son yıllarda, mevcut paradigmaları yeniden alan ve geç dönem Osmanlı mimarlık kültürünü daha kapsamlı anlamaya yönelik artan eleştirel çalışmaları katılımcılara tanıtmak ve tartışmaya açmak.

13-20 Ağustos haftası boyunca, geç 18. yüzyıldan başlayarak, önemli sosyo-politik ve kültürel dönüşümlerin yaşandığı Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılını, değişimlerin ardındaki faktörleri ve onların mekânsal yansımalarını irdeleyeceğiz. Derslerin odak noktası, Osmanlı mimarlık üretimindeki işlevsel ve aktörlere dair değişimleri ve yalnızca başkent İstanbul’un yapılı çevresi değil, diğer bölgelerdeki dönüşümleri inceleyerek coğrafi çeşitliği vurgulamak olacak. Resmi anlatıların yanı sıra Ermeni, İtalyan, Levanten Osmanlı işveren ve mimarlar, İzmir’de yaşanan kentsel değişim, Şam ve Selanik’ teki konut dokusu, Beyrut’da inşa edilmiş kamu yapıları ele alacağımız konular arasında olacak. Okumalar ve üzerine yapacağımız değerlendirmeler ile, 1800’ler boyunca yaşanan dinamizmi, Osmanlılar ve diğer kültürler arasında artan ilişkileri tartışacağız ve bu kültürü daha geniş coğrafi ve tarihsel bağlam içinde konumlandırmaya çalışacağız. 

Kamp eğitimi Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Semra Horuz (Phd | TU Wien) ve Gül Deniz Korkusuz (METU AH) koordinatörlüğünde sürecek, gezi ve konuyla ilgili uzman misafir konuşmacıların Zoom üzerinden yapacağı sunumlarla zenginleşecek. Sorularınız için, semra.horuz@ou.bau.edu.tr  ve deniz.korkusuz@metu.edu.tr adreslerine e-posta ile ulaşabilirsiniz.

Önemli not: Ücretlere günlük üç öğün yemek, konaklama ve ders materyalleri dahildir. 

 

Semra Horuz

1 programı var

Mimarlık
Detaylar

Gül Deniz Korkusuz

2 programı var

Detaylar

Arkhé Kampüsü

Şirince Köyünün eğitim vadisinde Sosyal ve Beşerî Bilimlere adanmış bağımsız bir akademik kampüs.

Arkhé Projesi 2014 yılında Nesin Matematik Köyü’nde doğdu; yıllar içinde kabuğuna sığamadı ve yanda 13 dönüm bir zeytinliğe taşındı. Burada 80 kişinin birbirini rahatsız etmeden konaklayabileceği, çalışabileceği ve tartışabileceği akademik bir ortam inşa ediyoruz.

Arkaik çağ tiyatrolarını andıran bir amfimiz; üst katını yatakhane, alt katını kütüphane ve derslik olarak kullandığımız ana binamız; eski usul köy kahvelerini andıran bir yemekhanemiz hazır durumda. İnsanı kucaklayan bahçelerimiz, 150 adet zeytin ağacımız ve ufukta deniz manzarasına hâkim açık dersliğimiz var.

Hoca evlerimiz ve yel değirmenimizin inşaatına da bu yazdan sonra başlayacağız.

Kampüsün size sunacakları; başta mutlak huzur – göz alabildiğince doğa içinde, motor ve trafik gürültüsü yerine kuş ve cırcır böceği sesine uyanmanın verdiği olağanüstü his. Yanı sıra, Türkiye’nin kendi alanlarında en yetkin hocalarından alacağınız ufuk açıcı dersler ve bu dersleri takip eden sonsuz Sokratik tartışmalar.

Ve tabii karşılaşacağınız en çarpıcı manzara, yazını bir tatil beldesinde geçirmek yerine dağın başında fikir çarpıştıran heyecan verici gençler.

Şahsi Çadır 1.750,00 TL
Arkhe Çadırı 1.850,00 TL
Koğuş (6-8 Kişilik) 2.450,00 TL
Yalnız Katılım (Şirince'de bir otel ile anlaşmak isterseniz.) 1.250,00 TL
Günü Birlik Katılım 450,00 TL