Kamp Süresi

7 gün

Tarih

27 Ağustos - 03 Eylül 2022

Eğitmenler

4 eğitmen

Kent Çalışmaları: Toplumsal Mekânın Siyaseti Yaz Okulu

Zaman ve mekân, içinde hayatı deneyimlediğimiz, birbirinden ayrı düşünülemeyecek iki boyut iken, zamanın dinamizmi sosyal bilimler tarafından hep daha çok ilgi gördü. Mekân'ın her türlü araştırmada dinamik bir sorun olarak ele alınmasının önemi ancak 19. yüzyıl sonunda ulaşım ve iletişim devrimiyle olanak verilen kapitalist “küreselleşme”nin toplumsal yaşantıda yarattığı değişikliklerle yüz üstüne çıkmıştır. Yeryüzünde dolaşımları devrim niteliğinde değişen ürün, servis, enformasyon ve insanlar "zaman-mekan sıkışması" olarak tanımlanan toplumsal değişimleri deneyimlemiştir. Ekonomik mantığın düşünce yapımızı hayli şekillendirdiği şu dönemde fiziksel mesafesini dahi zaman üzerinden düşünüyoruz (İstanbul-İzmir arası iki saat).

Şehir bölge planlama, mimarlık, inşaat mühendisliği ve benzeri mekân üreticileri Newton'a kadar dayanan bilimsel gelenek ve teknolojiden ötürü ürünlerini soyut, izomorfik mekânda tasarlar. Sujeleri izole, ayrı, bağımsız, bütünden kopuk bir şekilde düşünüp, dizayn etme eğiliminde olabilir. Bu tasarıların kentte ya da taşrada vuku buluşunda ise bilim, sermaye, emek, ekoloji, ve toplum beraber rol oynar. Modernite, post-modernite eleştirilerinin de sıkça başvurduğu metaforik kullanımlarına da çok rastlanan mekân nitelemelerine (literary space, ekonomik saha, space for negötation vb.) dayanan bilim ve tekniklerin kent hayatında yarattığı sorunlardan biri de yabancılaşma olarak karşımıza çıkıyor.

Sosyoloji ve antropoloji tarafından da fazlaca kullanılan "toplumsal mekân"ın fiziksel mekâna bağlılığı politik-ekonomik üretiminden ayrı düşünülemeyeceği için, kampımızda mekân sorunsalını siyasileştirip, sosyoekonomik yönleriyle ele alacağız. Planlama geleneğinin ulus-devlet siyasi oluşumuyla ilgisi, mülkiyet hakları ve müşterek haklar, kent yönetimlerinin teknokratik anlayışlarla değişimi, kent-ekoloji eksenindeki çatışmalar, ve son on yılda kent yaşantısındaki sorunların yol açtığı direnişler kampımızda incelenecek.

Ekonomi, siyaset, sosyoloji, felsefe, antropoloji, tarih, mimarlık, şehir-bölge planlama gibi bölümlerde okuyan, kent günlük yaşantısı hakkında kafa yoran her kişi kampa başvurabilir.

Bediz Yılmaz

1 programı var

Sosyal Bilimler
Detaylar

Ulaş Bayraktar

1 programı var

Sosyal Bilimler
Detaylar

Pelin Pınar Özden Giritlioğlu

1 programı var

Sosyal Bilimler
Detaylar

Aslı Odman

1 programı var

Sosyal Bilimler
Detaylar

Arkhé Köyü

Şirince Köyünün eğitim vadisinde Sosyal ve Beşerî Bilimlere adanmış bağımsız bir akademik kampüs.

Arkhé Projesi 2014 yılında Nesin Matematik Köyü’nde doğdu; yıllar içinde kabuğuna sığamadı ve yanda 13 dönüm bir zeytinliğe taşındı. Burada 80 kişinin birbirini rahatsız etmeden konaklayabileceği, çalışabileceği ve tartışabileceği akademik bir ortam inşa ediyoruz.

Arkaik çağ tiyatrolarını andıran bir amfimiz; üst katını yatakhane, alt katını kütüphane ve derslik olarak kullandığımız ana binamız; eski usul köy kahvelerini andıran bir yemekhanemiz hazır durumda. İnsanı kucaklayan bahçelerimiz, 150 adet zeytin ağacımız ve ufukta deniz manzarasına hâkim açık dersliğimiz var.

Hoca evlerimiz ve yel değirmenimizin inşaatına da bu yazdan sonra başlayacağız.

Kampüsün size sunacakları; başta mutlak huzur – göz alabildiğince doğa içinde, motor ve trafik gürültüsü yerine kuş ve cırcır böceği sesine uyanmanın verdiği olağanüstü his. Yanı sıra, Türkiye’nin kendi alanlarında en yetkin hocalarından alacağınız ufuk açıcı dersler ve bu dersleri takip eden sonsuz Sokratik tartışmalar.

Ve tabii karşılaşacağınız en çarpıcı manzara, yazını bir tatil beldesinde geçirmek yerine dağın başında fikir çarpıştıran heyecan verici gençler.

Şahsi Çadır 1.550,00 TL
Arkhe Çadırı 1.650,00 TL
Yalnız Katılım (Şirince'de bir otel ile anlaşmak isterseniz.) 1.150,00 TL
Günü Birlik Katılım 450,00 TL