Kamp Süresi

7 gün

Tarih

11 - 18 Haziran 2023

Eğitmenler

1 eğitmen

Kendini Tanı (Gnothi Seauton): Hayata Dolambaçlı Bir Açıdan Bakış

Kendinizi tanımak için ne kadar vaktiniz var?
Gazi Mehmet Emin Adanalı bu atölyesinde 30 yılı aşkın bir süredir yürüttüğü zihinsel ve bedensel sağlık/zindelik çalışmalarının ışığında, psikoloji, spor ve beslenme bilimleri başta olmak üzere çeşitli kültürel ve sanatsal alanlardaki yetkinliklerini de dahil ederek, katılımcılara esasında tek bir sorunun cevabını bulma konusunda yardımcı oluyor: Ben kimim?

Amaç, katılımcılarımızın atölyenin sonunda kendine bakmanın, tanımanın ve keşfetmenin temel yapısı konusunda bir fikri olması; atölyenin başında kapıdan içeri girerken kendileri hakkında farketmedikleri, bilmedikleri bir şeyi bu süreçte öğrenmiş olmaları. Yani otantik kişilik adını verdiğimiz yapı ile tanışmak, hayatı buna göre şekillendirmek için gerekli araçlara aslında herkesin sahip olduğunu görmek ve bu araçların nasıl kullanılacağını öğrenmek atölyemizin ana odağı.

Atölyemizde katılımcılara sihirli değnek sallayarak mucizevi aydınlanmalar vadetmiyoruz. Ya da popüler kültürün çöp kutularının ekran ve sayfalarında bin bir tane bulunabilecek 5-10 maddelik mucizevi reçeteler vermiyoruz çünkü böyle şeyler -ne yazık ki- mevcut değil. Atölyemizin temeli, Adanalı’nın ABD'deki 20 küsur senelik geçmişi sırasında üzerine çalıştığı ve derinlemesine incelediği psikoanalitik ve Bilişsel-Davranışsal terapi metotlarıyla çerçevelenen hibrid bir yapıda derlendi. Bu atölye sırasıyla, psikoloji ve felsefe, devamında tarih, sosyoloji, sanat, sinirbilim, biyoloji, vb. alanlardan yararlanarak oluşturuldu. Bu çerçeveye dünyanın çeşitli ülkelerinde kişisel ve iş hayatında elde edilmiş tecrübeler de ince telli bir süzgeçten geçirilip katıldı.

Atölyemiz İş Hayatı, Sevgi-Güven Kavramları ve İlişkiler ve Kişisel Hayat üzerine kurgulanmış üç ana modülden oluşuyor. Bunların alt başlıkları ve muhteviyatı ise şu şekilde:
 
İlk modülde geniş bir çerçeve kullanarak bireyi inceliyoruz.
• Tarihe kısa bir bakış
• Varsaydığınız potansiyeliniz
• Karşılaştırmalı bakış açıları
• Kariyer ve iş alanı seçimleri
• Benlik
• "Hayat Hikayeniz"
• "Başarılı Kişi"
• Kişisel Değerler ve Hayat Değerleri arasındaki fark
• Hobi nedir?
• Geleceğimize tekrar bakmak
• Hayatımızı "seçmek, planlamak, uygulamak ve tekrar başa dönüp tekrar etmek"
• Öz-Güven ve "kendine güvenen insan" aynı şey midir?
• Onay/Kabul engeli
• Duygu-düşünce-karar-uygulama süreci
• Ev-ofis ve uzaktan çalışmak
• Deneme-Yanılma Metodu

İkinci modülde "sevgi" ve "güven" kavramlarına bakıyoruz:
Yetişkin olarak sevgiden ne anlıyoruz ve bu algımızın temelini oluşturan süreç nasıl bir yapıya sahip? Aynı zamanda bu soruları "güven" kavramı için de soruyoruz. Sonra güven inşa etme ve özgüven başlıklarını dahil ediyoruz. Daha sonra kişisel alanda romantik sevgiye göz atıyoruz. Modern insanın kurduğu romantik ilişkilerin biçimi ne olursa olsun, hayalindeki tatmini ve sürekli bir mutluluğu genellikle bulamıyor. Aynı zamanda yalnız kalmaktan da korkuyor. İlişki kurma itkisinin arkasındaki nedenleri, kendini pek de tanımadığından ve çözümleyemediğinden genellikle "yanlış" kişilerle ve büyük beklentiler içinde romantik ilişkilere giriyor ama günümüzde bunların birçoğu hüsranla biterken, devam edenlerin birçoğu da zorlamalar, zorluklar, sıkıntı ve acı içinde geçebiliyor. Bunların çoğu sona ererken, beraberinde psikolojik yıkım ve hüzün getirebiliyor.

Bütün bunlar kadere mi bağlı, şans mı? Yoksa birini seçerken, duygu-düşünce-karar-uygulama sürecini bir süzgeçten geçirerek, gerektiği yerde ve doğru zamanda kullanabilir miyiz? Bunu yapmayı nasıl öğrenebiliriz? Kendimiz için "doğru" bir eş seçerek uzun soluklu, kalıcı ve tatminkar bir ilişki kurabilir miyiz? Bu sorulara somut cevaplar bulmanın yöntemlerini sebep-sonuç ilişkisi içinde inceliyoruz.

• Geçmişten günümüze ilişki biçimleri ve toplum yapısı
• Aşk, Arzu, Sevgi, Güven kavramları
• Seçme özgürlüğünün yükü
• Kişisel Seçimlerimiz – Şablon yapı
• Modern psikoloji: Sevgi ve Güven
• Biyoloji: Beyin nasıl çalışıyor?
• Arzular, istekler ve ihtiyaçlar arasındaki farklar
• “Kişisel Değerler” ve “Hayat Değerleri” arasındaki farkın sevgi ve güven kavramları açısından önemi
• Değerlerin diğer bireylere uyum içinde olmamız açısından önemi
• Mükemmellik: Romantik bakış açısı
• Utanç ve arzu ikilemi
• Teknoloji ve dijital erişim dünyasında "Seçenek Havuzu"
• Seçim yapmak

III. modülde Öz-Saygı, Güven ve Öz-Güven, Öz-imge, Öz-Algı ve Öz-Kavram olgularını, VENN daireleri biçiminde kullanarak, birbirleriyle etkileşimleri üzerinden bireyde oluşturduğu kişilik açısından irdeliyoruz:
• Bu olgular bireyde ne şekilde tohumlanır, ne şekilde gelişir?
• Bunların etmenleri nelerdir?
• Bunlar hangi yaşta oluşur?
• Bunlar genel mi yoksa duruma/ortama göre değişen olgular mıdır?
• Öz-Güven
• Güven inşa etmek
• Çekingenlik ile küstahlık arasındaki spektrum
• Kendine belli bir konuda güvenli gözüken kişinin arkasında ne gibi faktörler vardır?
• Toplum değerleri kendine güven kavramına ne anlamlar yükler?
• Öz-Güven ile Öz-Saygı ilişkisi ve bu çerçevede Öz-imge, Öz-Algı ve Öz-Kavram.
• Anne ve babanın bu olguları şekillendirmemizdeki temel rolü
• Sağlıklı ilişkiler ve arkadaşlıklar kurmak
• Ailenizle tatminkar bir yapı oluşturmak
• İş hayatınızda başarılı olmak için güven inşa etmek

Kendini tanımak sizin yazacağınız bir keşif hikayesidir; sebat ederseniz mutlu zamanlarla bezenmiş ve tatminkar bir hayat kurabilmenin ve hem zihinsel hem de bedensel olarak sağlıklı yaşamanın yoludur. Bu basit görünen dünyanın belki de en zor sorusu sizin için de bir meseleyse, çok yönlü bir rehber eşliğinde durup kafa yoracağınız bir haftaya sizi de bekliyoruz.

Gazi Mehmet Emin Adanalı

4 programı var

Edebiyat
Detaylar