Kamp Süresi

7 gün

Tarih

05 - 12 Ağustos 2017

Eğitmenler

1 eğitmen

Karşılaştırmalı Hukuk Yaz Okulu

Tarih: 5-12 Ağustos 2017

Hedef Kitle: Konuya meraklı herkes. Üniversite öğrencilerine öncelik verilecektir.

Fiyat: Çadır 835 TL; kendi çadırını getiren için 785 TL. Koğuşlar, 16, 8 kişilik 835 TL; 4 kişilik 1.010 TL; 2 kişi tuvalet/banyolu 1.220 TL; 1 kişilik tuvalet/banyolu 1.430 TL.

Başlı başına bağımsız bir çalışma alanı olan, kendine özgü teorisi, konusu ve amaçları olan Karşılaştırmalı Hukuk disiplinine Türkiye’de hak ettiği önem verilmemekte, bu disiplin yalnızca hukuki araştırmalarda başvurulabilecek bir metot tipi olarak görülmektedir. Oysa Karşılaştırmalı Hukuk kişinin kendi hukuk sistemini ya da bir yabancı hukuk sistemini eleştirel bir biçimde aydınlatmasını sağlayacak yeni bir perspektifi ortaya koyma aracıdır. Kişi kendi hukuk sisteminin dışında kalan hukuk kültürlerini tanımazsa, kendi hukuk sisteminin üstünde yükseldiği ahlaki-etik temeli sorgulamadan kabul eder, başka hukuki modeller olabileceğini düşünmez. Karşılaştırmalı Hukuk kendi hukuk sistemimizle aramıza bir mesafe koymamızı sağlar ve bu şekilde kendi hukuk sistemimize soğukkanlı ve objektif bir bakış açısıyla yaklaşmamıza aracı olur. Karşılaştırmalı Hukuk bu anlamıyla bilgi dağarcığımızı artıran değerli bir sosyal bilimler disiplinidir.

Bir hafta sürecek olan kampta öncelikle karşılaştırmalı hukuk teorisini ve metodunu ele alan bir ders işlenecek, ardından 3 farklı hukuk sistemi (Kıta Avrupası hukuk sistemi, Anglo-Sakson hukuk sistemi ve İslami hukuk sistemi) kendi tarihsel, sosyal ve ekonomik bağlamları içinde tanıtılacaktır. Son olarak da bu hukuk sistemleri çeşitli başlıklar altında mukayese edilecektir. Dersler hem kamu hukukunu hem özel hukuku kapsayacaktır.

 Karşılaştırmalı Hukuk Kampı Hocalar – Dersler

  • Arzu Oğuz, Ankara Üniversitesi – Karşılaştırmalı Hukuk Teorisi ve Metodu
  • Cemil Yıldırım, Kemerburgaz Üniversitesi – Karşılaştırmalı Hukukta Sözleşmenin Yorumu
  • Nilüfer Oral, Bilgi Üniversitesi – ABD Anayasa ve Ceza Hukuku
  • Öznur Sevdiren, Bilgi Üniversitesi – Karşılaştırmalı maddi ve usuli ceza hukuku
  • Zehra Özkan, Ankara Üniversitesi – Harşılaştırmalı Hukuk ve Hukukun Uyumlaştırılması / Amerikan haksız fiil hukukunda nedensellik bağının tesisinde gerçek neden 
  • Hasan Hacak, Marmara Üniversitesi – Roma hukukunda ve İslam hukukunda genel hukuk prensiplerine dair bir mukayese / İslam yargılama hukukunda tenakuz ve Amerikan/İngiliz hukukundaki Estoppel ile mukayesesi 
  • Artun Mimar, Galatasaray Üniversitesi – Kıta Avrupası hukuk geleneği ile Anglo-Sakson hukuk geleneği kıyaslaması

Artun Mimar

2 programı var

Hukuk
Detaylar

Tiyatro Medresesi