Kamp Süresi

4 gün

Tarih

12 - 16 Temmuz 2022

Eğitmenler

1 eğitmen

Hukuk ve Ahlak

12-16 Temmuz

Nasıl her oynadığımız oyunun kuralları, her yaptığımız yemeğin belli ölçüleri, her giydiğimiz kıyafetin kendine göre bir uyumu varsa, sosyal bir kontrattan doğan içinde yaşadığımız toplumun da birtakım kaideleri olması gerekir. Beşerî bir bilim olan hukukun bu kaideleri yaratmak, düzenlemek ve günün şartlarına uyumlu olduğunu denetlemek için dinamik bir karaktere sahip olma zorunluluğu vardır. Geçmişin kaideleri bugüne, bugünün kaideleri geleceğe uygulanmaya çalışılırsa hukuk yaratılış işlevini kaybeder ve zamanın ihtiyaçlarıyla uyumsuz, insanlara destekten çok köstek olan bir sistem ortaya çıkması kaçınılmaz olur.

Hızla değişen sosyal dengeler ve hayatın gerçekleri, hukuk bilimini değişime daha hızlı uyum sağlamaya itmektedir. Ekonomi, siyaset, psikoloji ve felsefe gibi düşünce ve bilim dallarının gün geçtikçe hukuk dünyasında daha fazla yer edinmesi hukuku ancak toplumun sorunlarına daha etkili ve kapsayıcı çözümler bulmaya itecektir.

Bu programda günümüzde en çok tartışılan sosyal problemlerden bazıları olan Ölüm cezası, Homoseksüel evlilik, İşkence (Madde 3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) ve Ötenazi (ölme hakkı) üzerine, felsefi bir bakış açısıyla ve ekonomi gibi hukuka yardımcı bilim dallarından da yararlanarak bu konuların günümüz toplumundaki önemini, şimdiye kadar bulunmuş çözümleri ve bu çözümlerin iyi ve kötü yanlarını inceleyerek gelecekte nasıl bir yol izlenebileceğini tahmin etmeye çalışacağız.

Bu konuları tartışırken hatırlanması gereken en önemli detay bu konularda mutlak bir doğrunun olmamasıdır. Bu sebeple programın geleneksel bir seminerden bağımsız olarak katılımcıların fikirlerini beyan ettiği ve çeşitli çözümler üzerine tartışılan bir platform olması elde edilecek birikimi arttıracaktır.

Emre Bayraktar

1 programı var

Hukuk
Detaylar

Arkhé Köyü

Şirince Köyünün eğitim vadisinde Sosyal ve Beşerî Bilimlere adanmış bağımsız bir akademik kampüs.

Arkhé Projesi 2014 yılında Nesin Matematik Köyü’nde doğdu; yıllar içinde kabuğuna sığamadı ve yanda 13 dönüm bir zeytinliğe taşındı. Burada 80 kişinin birbirini rahatsız etmeden konaklayabileceği, çalışabileceği ve tartışabileceği akademik bir ortam inşa ediyoruz.

Arkaik çağ tiyatrolarını andıran bir amfimiz; üst katını yatakhane, alt katını kütüphane ve derslik olarak kullandığımız ana binamız; eski usul köy kahvelerini andıran bir yemekhanemiz hazır durumda. İnsanı kucaklayan bahçelerimiz, 150 adet zeytin ağacımız ve ufukta deniz manzarasına hâkim açık dersliğimiz var.

Hoca evlerimiz ve yel değirmenimizin inşaatına da bu yazdan sonra başlayacağız.

Kampüsün size sunacakları; başta mutlak huzur – göz alabildiğince doğa içinde, motor ve trafik gürültüsü yerine kuş ve cırcır böceği sesine uyanmanın verdiği olağanüstü his. Yanı sıra, Türkiye’nin kendi alanlarında en yetkin hocalarından alacağınız ufuk açıcı dersler ve bu dersleri takip eden sonsuz Sokratik tartışmalar.

Ve tabii karşılaşacağınız en çarpıcı manzara, yazını bir tatil beldesinde geçirmek yerine dağın başında fikir çarpıştıran heyecan verici gençler.

Şahsi Çadır 750,00 TL
Arkhe Çadırı 850,00 TL
Koğuş (6-8 Kişilik) 1.100,00 TL
Yalnız Katılım (Şirince'de bir otel ile anlaşmak isterseniz.) 550,00 TL
Günü Birlik Katılım 250,00 TL