Kamp Süresi

7 gün

Tarih

25 Ağustos - 01 Eylül 2019

Eğitmenler

5 eğitmen

Filmlerde Zihin Felsefesi

Tanıtım

26 Ağustos – 1 Eylül arası Nesin Matematik Köyü’nde gerçekleşecek bu programda insan algısını şekillendiren ve yönlendiren fenomenleri görsel çalışmalar üzerinden inceleyerek, anlamın algı üzerindeki etkisini ve öznenin buna direncini sorgulatmak istiyoruz. Sorgulayan insanın algının yarattığı kısır döngüden çıkışı mümkün müdür? Eğer öyleyse bu imkanı yaratabilecek faktörler nelerdir? Program boyunca bu gibi sorulara yönelecek ve bunları ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Amacımız, algı sınırları içerisinde kalan bilgiyi olabildiğince saptamak ve bu sınırlar ötesine düşen bilgi dağarcığına erişim sağlayabilmek. İnsan neye kâdir olduğunu ölçemiyor olsa bile, neye kâdir olmadığını belirlemek ona belli bir yön ve ivme kazandırabilir diye inanıyoruz. Dolayısıyla bu programın amacı, sinema gibi somut ve görsel bir aracın yanı sıra performatif atölyeler düzenleyerek bilinç konusunda onto-epistemolojik tartışmalar yapmak. Bu programda odağı felsefe olan, teknik ve sinematografik çalışmaların daha arka planda olacağı tartışmalarda buluşmak dileğiyle!

Hedef Kitle

Tüm yaş ve eğitim seviyelerine açıktır.

Başvurunuzu değerlendirirken verdiğiniz cevaplarda kişisel değerlendirmeleriniz entelektüel birikiminiz kadar dikkate alınacaktır.  Bu programın kitlesinden beklentimiz, kişilerin akademik bilgi birikimden ziyade, onların bilinç, epistemoloji ve sinema kavramlarını sentezlemeye ve bu sentezleri açık yüreklilikle paylaşmaya açık olmalarıdır. Performatif felsefe atölyelerinde sınıf mevcudunun tam katılımı beklenecektir. Dolayısıyla başvuranların cesaretle, özgünlükle başvurandan ‘katılımcıya’ dönüşmelerini bekliyor olacağız.

Birçok farklı felsefi deneyimden oluşan bu bir haftalık programın her bir katılımcısının merakla harmanlanmasını diliyoruz.

Program

Bu hafta süresince perşembe ve pazar günleri haricinde her gün sabah ve öğleden sonra, günde ortalama 3 seans olmak üzere dersler gerçekleşecektir. Kampta ders verecek hocalar ve anlatacakları ders başlıkları aşağıdaki gibi. Bu liste gün geçtikçe değişebilir, yeni isimler eklenip ders başlıkları üzerinde oynamalar yapılabilir. Önümüzdeki haftalarda hangi dersin hangi gün işleneceğine dair bir izlenceyi de buraya ekleyeceğiz.

Murat Baç | ODTÜ

Onto-epistemik nesnellik sorunsalı: Tarihsel arka plan ve Çağdaş felsefe kapsamında, pragmacılık özelinde, gerçekçilik-karşıtlığı akımının “nesnel doğruluk/hakikat” kavramları karşısındaki tutumunun eleştirel bir değerlendirmesi

Tufan Kıymaz | Bilkent Üniversitesi

İnsan harici öz-bilinçli varlıkların filmlerde betimlenmesi üzerinden bilinçli olmanın, öz-bilinçli olmanın, kişi olmanın ne demek olduğu ve bunların objektif kıstaslarının olup olmadığı konularının incelenmesi

Kaan Atalay | İstanbul Bilgi Üniversitesi

District 9’ı merkezine alan ve bilinemezle, aşkınla, ötekiyle kurduğumuz algı temelli hakikat ilişkisinin açmazları; bunun ötesine geçmeyi mümkün kılabilecek “aşk”ın acı ile ilintisi

Demet Kurtoğlu Taşdelen | Anadolu Üniversitesi

Düşünce ve hareketin birlikteliğinde Performatif Felsefe: Bilinç, kendilik, yüzeysel kendilik ve temel kendilik kavramlarından yola çıkarak fiziksel harekete yer açmanın yollarını araştırmak üzere “Deneysel Atölye Çalışması”

Hakan Yücefer

Deleuze – Sinema / Lazzarato

Tufan Kıymaz

3 programı var

Felsefe
Detaylar

Hakan Yücefer

4 programı var

Felsefe
Detaylar

Murat Baç

1 programı var

Felsefe Edebiyat
Detaylar

Kaan Atalay

1 programı var

Felsefe
Detaylar

Nesin Matematik Köyü