Kamp Süresi

6 gün

Tarih

29 Ağustos - 04 Eylül 2016

Eğitmenler

3 eğitmen

Evrim Yaz Okulu

Eğitmenlerimiz ve Ders Başlıları:

Prof. Dr. Suavi Aydin (Hacettepe Üniversitesi, İletişim Bilimleri Bölümü, Toplum ve İletişim Ana Bilim Dalı)- Darwin Kavramlarının Yanlış ve Kötüye Kullanımları Üzerine ya da Darwin Sosyal Darwinist miydi?

Doç. Dr. Mehmet Öznur ALKAN (İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyasi Tarih Anabilim Dalı)- Osmanlı’da Darwinizm ve Evrim Kuramları

Doç. Dr. Ergi Deniz Özsoy (Hacettepe Universitesi, Biyoloji Bölümü, Genel Biyoloji Anabilim Dalı) – Evrimsel açıdan Irk & Modern Sentez Alâeddin Şenel – Objelerle İnsanlık Tarihi

Geleneksel bir müfredat içerisinde kalarak türleşme, doğal seleksiyon, gen havuzları ve mutasyon gibi detaylandırılmadan işlendiğinde anlamsızlaşan konulara odaklanmaktansa interdisipliner bir yaklaşımla evrim teorisini doğru ve yanlış yorumlamanın biyoloji içerisinde ve dışarısında neye karşılık geldiği incelenecektir.

Kampın cevaplamayı hedeflediği soru ‘evrim nedir?’ değil ‘evrim ne demektir?’dir. Derslerde apoptosis (programlanmış hücre ölümü) gibi biyoloji alanına ait teknik konular anlatılacağı gibi aynı zamanda Sosyal Darwinizim ya da Tanzimat’ta Osmanlı’da gelişen evrim algısı gibi temalarla insani bilimlere ait konular da işlenecektir. İçerik bakımından kampın akademinin her alanına hitap etmesi hedeflenmiştir. Ne insani bilimler açısından ne de fen bilimleri açısından katılımcıların herhangi bir önbilgiye sahip olmaları gerekmemektedir. Lakin bu beyan hiç bir şekilde iki alanda da işlenecek konuların hafifletilerek işleniceği anlamına gelmemektedir.

Kampa gelmeden önce katılımcıların okumuş olması beklenen bir okuma listesi mevcuttur. Belirli makalelerin gönüllü katılımcılar tarafından 5 – 10 dakikalık sunumlarının yapılması söz konusudur.

Tiyatro Medresesi