Kamp Süresi

6 gün

Tarih

16 - 22 Temmuz 2017

Eğitmenler

6 eğitmen

Etik ve Siyaset Felsefesi Yaz Okulu

Bir hafta sürecek olan kampımızda, etik ve siyaset felsefesi üzerine odaklanacağız. Felsefenin doğduğu Antik Çağdan beri etik, felsefe için esas sorulardan biri olarak kalmıştır. Neyin doğru neyin yanlış olduğunun,seçimlerimizi yaparken nasıl davranmamız gerektiğinin ve bunun toplum üzerinde ne gibi etkilerinin olabileceğinin üzerine düşünmeye mecbur olduğumuza inanıyoruz. 

Şirince’de Tiyatro Medresesinde, şehrin koşuşturmacasından uzak ve akademik özgürlüğün olduğu bir ortamda etik ve siyaset üzerine dersler, tartışmalar gerçekleştirip  tarih boyunca ortaya çıkmış düşünce metodlarına bakarak katılımcıların etik ve siyaset  hakkında yeni bir çerçeve çizmelerini hedeflemekteyiz. Alanında uzman hocaların anlatımıyla erken dönemden beri var olan problemlere ve güncel sorunlara  değinen kampta bütünlüklü bir etik ve siyaset çalışması yapacağız. 

Politik ve etik soruların ayrılmazcasına birbirine bağlandığı bu süreçte, felsefenin bu iki alanını tekrar gözden geçirmenin, dogmatik cevaplardan ziyade soruları tekrar formüle etmenin gerekliliğine inaniyoruz.Kampta Kant, Sartre ,Arendt, Nietzsche,Wittgenstein, Hegel, Aristoteles ve Platon gibi filozoflarin öne sürdüğü sorgulamalar temel çizgileriyle ele alınacaktır.

Ders Programı:

16 Temmuz (Pazar):

1.Oturum: Varlık ve Hiçlik’ten Diyalektik Aklın Eleştirisi’ne: Sartre düşüncesinin ontolojik-etik-politik bütünlüğünün kuruluşu üzerine (Gaye Çankaya Eksen)

2.Oturum: -Wittgenstein’in Tractatus’unda değer anlayışı, etik, estetik, din ilişkisi ve önermelerin anlam kriteri. (Chryssi Sidiropoulou)

17 Temmuz:

1.Oturum: Wittgenstein’ın Etik Dersleri (Lectures On Ethics) üzerine, (Chryssi Sidiropoulou)

2.Oturum: Nietzche ve Etik. (Kerem Eksen)

18 Temmuz:

1.Oturum:Antigone okuması: Siyaset ve ahlak felsefesinin bazı temel sorunlarına dair (Serdar Tekin)

2.Oturum: Platon’un Devlet’inde Etik Anlayışı (Özlem Sinal)

19 Temmuz:

1.Oturum: Hannah Arendt ve “Haklara sahip olma hakkı” (Serdar Tekin)

2.Oturum Aristoteles Etik ve Politika (Özlem Sinal)

20 Temmuz:

1.Oturum: Kant’ta Kritik’in politik boyutu ve Kant’ın politika felsefesi (Hakan Çörekçioğlu)

2.Oturum: Kant’ta Kritik’in politik boyutu ve Kant’ın politika felsefesi (2)

21 Temmuz:

1.Oturum: Kant’ta “ortak duyu” kavramının açılımları ve “kamusallık” ile ilişkisi (Zeynep Savaşçın)

2.Oturum: Kant’ta “ortak duyu” kavramının açılımları ve “kamusallık” ile ilişkisi (2)

22 Temmuz (Cumartesi):

Kapanış Toplantısı ve kamptan ayrılış

Gaye Çankaya Eksen

2 programı var

Felsefe
Detaylar

Kerem Eksen

2 programı var

Felsefe
Detaylar

Serdar Tekin

1 programı var

Felsefe
Detaylar

Özlem Sinal

1 programı var

Felsefe
Detaylar

Zeynep Savaşçın

1 programı var

Felsefe
Detaylar

Tiyatro Medresesi