Kamp Süresi

3 gün

Tarih

02 - 05 Şubat 2023

Eros ve Felsefe

Felsefe yapma edimi genellikle ve öncelikle logos ile ilişkilendirilir. Platon'un belli başlı diyaloglarıyla birlikte baskın unsur olarak ön plana çıkan logos, tarih boyunca Batı Felsefesinin ve rasyonalitenin kurucu öğelerinden biri hâline dönüşme eğilimi gösterir. Ancak logos kurucu bir hâle gelirken, felsefe yapmak için temel olan bir başka unsur, yani eros, felsefe kanonunun dışında bırakılmış ve git gide görmezden gelinmeye başlamıştır. Biz de bu kampta felsefe yapma edimine içkin olan erotizmi yeniden görünüşe çıkarmak amacıyla eros’u felsefe, mitoloji, edebiyat, cinsellik ve toplum ile ilişkisinde ele alacağız. Haz, cazibe ve sevginin felsefe yapmada nasıl bir yeri vardır? Antik Yunan’dan Descartes’a, Descartes’tan günümüze filozoflar arzuyu ve tutkuyu hangi bakımlardan ele almışlardır? Erotizmi pornografiden ayıran sınırı nasıl düşünmek gerekir? Taşkınlığın erotizmi sanatta nasıl ifade edilir? Erotik deneyimi ve çeşitli erotik edimleri felsefi bir çerçevede düşünmek ne anlama gelir? 2-5 Şubat tarihleri arasında Şirince'de düzenlenecek bu kampta eğitmenlerimiz Zeynep Sayın, Murat Erşen, Özgür Soysal, Alâra Kuset ve Sarp Çelikel ile birlikte bu gibi soruları hep birlikte tartışacak ve çeşitli cevaplar arayacağız.