Kamp Süresi

6 gün

Tarih

06 - 12 Ağustos 2018

Dilbilim

Tarih: 6-12 Ağustos 2018 (Köye geliş 5 Ağustos Pazar, köyden ayrılış 12 Ağustos Pazar)

Yer: Nesin Matematik Köyü, Şirince

Kontenjan: 25 kişi

Dil yeteneği yüzyıllar boyunca insanı kalan canlılardan ayıran gözle görülür farklardan biri olarak kaldı. Uzunca bir süre dilin insana neden, nasıl bahşedildiği tartışıladursun, dünyanın yaşadığı ilk küreselleşme dalgasıyla bazı birbirinden ırak dillerin birbirini andırdığı anlaşıldı, ve çok geçmeden bir akademik disiplin olarak karşılaştırmalı dilbilim dünyamıza hasıl oldu. 18. yüzyılda dillerin birbiriyle ilişkisini inceleyen dilbilim zamanla çok geniş bir alana yayıldı, ve birçok farklı açıdan sorular duyulmaya başlandı. Bugün dilbilim alanında sorulan sorular nörolojiden felsefeye geniş bir alanda faaliyet göstermektedir.

Program dilbilim alanında bir giriş kursu olmak yerine, spesifik alanlarda yakın okumalar olarak tasarlanmıştır. Bu tartışmalar gerekli ön okuma yapıldığı takdirde gayet anlaşılır ve heyecan verici konular olacak, Türk Dillerinin sınıflandırılması alanında Tunguzca örneği, ya da afazi bozukluğunun bize insanların dil edinimi konusunda nasıl fikirler verdiği gibi konuları kapsayacaktır. Dilbilim geçmişi olan katılımcılar için de disiplinin farklı alanlarından örnekler görmenin yararlı olacağını düşünüyoruz. Dersler dışında da hocalarla tartışmaların devam ettiğini, ve bittabii bu konulara hapsolmuş olmadığımızı belirtmekte de fayda var.

Bu programa dilbilim geçmişi olmayanlar da katılabilir, ancak program öncesi iletilen okumaların yapılması herkes için zorunludur. Öğrenciler ön okumaları yaparak kendilerini hem dersi anlamaya, hem de derse müteakip tartışma seanslarına hazırlanmış olacaklar. Hararetli bir tartışmanın keyfine vakıf olanlar tepkisiz sınıf arkadaşlarının münakaşaya vurduğu darbeyi iyi bilirler, bu yüzden herkesin okumaları yapacağından eminiz.

Derslerin formatını ve içeriğini merak ederseniz, 2017’de yaptığımız Dilbilim Yazokulu’nun derslerine ve okuma listesine bu linktenulaşabilirsiniz.

Ders Programı

Deniz Tat – Leiden Üniversitesi

Marcel Erdal – Frankfurt Üniversitesi

Matthew Gumpert – Boğaziçi Üniversitesi

Murat Özgen – DEÜ & MIT

Tayfun Can Onuk – ODTÜ KKTC

Nesin Matematik Köyü

Tek Kişilik Özel Oda (Kayserkaya Otel) 2.750,00 TL
İki Kişilik Oda (Kayserkaya Otel) 2.100,00 TL
Dört Kişilik Oda(Kayserkaya Otel) 1.750,00 TL
Arkhe Çadırı 1.050,00 TL
Kendi Çadırınız 980,00 TL