Kamp Süresi

0 gün

Tarih

11 Ağustos 2021

Dilbilim Yaz Okulu

Dil yeteneği yüzyıllar boyunca insanı kalan canlılardan ayıran gözle görülür farklardan biri olarak kaldı. Uzunca bir süre dilin insana neden, nasıl bahşedildiği tartışıladursun, dünyanın yaşadığı ilk küreselleşme dalgasıyla bazı birbirinden ırak dillerin birbirini andırdığı anlaşıldı, ve çok geçmeden bir akademik disiplin olarak karşılaştırmalı dilbilim dünyamıza hasıl oldu. 18. yüzyılda dillerin birbiriyle ilişkisini inceleyen dilbilim zamanla çok geniş bir alana yayıldı, ve birçok farklı açıdan sorular duyulmaya başlandı. Bugün dilbilim alanında sorulan sorular nörolojiden felsefeye geniş bir alanda faaliyet göstermektedir.

Program dilbilim alanında bir giriş kursu olmak yerine, spesifik alanlarda yakın okumalar olarak tasarlanmıştır. Bu tartışmalar gerekli ön okuma yapıldığı takdirde gayet anlaşılır ve heyecan verici konular olacak, Türk Dillerinin sınıflandırılması alanında Tunguzca örneği, ya da afazi bozukluğunun bize insanların dil edinimi konusunda nasıl fikirler verdiği gibi konuları kapsayacaktır. Dilbilim geçmişi olan katılımcılar için de disiplinin farklı alanlarından örnekler görmenin yararlı olacağını düşünüyoruz. Dersler dışında da hocalarla tartışmaların devam ettiğini, ve bittabii bu konulara hapsolmuş olmadığımızı belirtmekte de fayda var.

Bu programa dilbilim geçmişi olmayanlar da katılabilir, ancak program öncesi iletilen okumaların yapılması herkes için zorunludur. Öğrenciler ön okumaları yaparak kendilerini hem dersi anlamaya, hem de derse müteakip tartışma seanslarına hazırlanmış olacaklar. Hararetli bir tartışmanın keyfine vakıf olanlar tepkisiz sınıf arkadaşlarının münakaşaya vurduğu darbeyi iyi bilirler, bu yüzden herkesin okumaları yapacağından eminiz.

Derslerin formatını ve içeriğini merak ederseniz, 2017’de yaptığımız Dilbilim Yazokulu’nun derslerine ve okuma listesine bu linktenulaşabilirsiniz.

Arkhé Köyü

Şirince Köyünün eğitim vadisinde Sosyal ve Beşerî Bilimlere adanmış bağımsız bir akademik kampüs.

Arkhé Projesi 2014 yılında Nesin Matematik Köyü’nde doğdu; yıllar içinde kabuğuna sığamadı ve yanda 13 dönüm bir zeytinliğe taşındı. Burada 80 kişinin birbirini rahatsız etmeden konaklayabileceği, çalışabileceği ve tartışabileceği akademik bir ortam inşa ediyoruz.

Arkaik çağ tiyatrolarını andıran bir amfimiz; üst katını yatakhane, alt katını kütüphane ve derslik olarak kullandığımız ana binamız; eski usul köy kahvelerini andıran bir yemekhanemiz hazır durumda. İnsanı kucaklayan bahçelerimiz, 150 adet zeytin ağacımız ve ufukta deniz manzarasına hâkim açık dersliğimiz var.

Hoca evlerimiz ve yel değirmenimizin inşaatına da bu yazdan sonra başlayacağız.

Kampüsün size sunacakları; başta mutlak huzur – göz alabildiğince doğa içinde, motor ve trafik gürültüsü yerine kuş ve cırcır böceği sesine uyanmanın verdiği olağanüstü his. Yanı sıra, Türkiye’nin kendi alanlarında en yetkin hocalarından alacağınız ufuk açıcı dersler ve bu dersleri takip eden sonsuz Sokratik tartışmalar.

Ve tabii karşılaşacağınız en çarpıcı manzara, yazını bir tatil beldesinde geçirmek yerine dağın başında fikir çarpıştıran heyecan verici gençler.