Kamp Süresi

6 gün

Tarih

20 - 26 Ağustos 2018

Çağdaş Fransız Felsefesi Kampı

Bu kampta 1968 sonrası Fransız Felsefesinin dinamiklerini ve dönemin dünyayı anlamlandırma biçimlerini araştırıyor olacağız. Temelde Foucault, Deleuze ve Derrida gibi filozoflar üzerinden dönecek olan kampta, bu filozofların Özne, Öznellik, Özneleşme gibi kavramlara nasıl yaklaştıklarını ve kendi felsefelerine nasıl entegre ettiklerini araştıracağız. Bunun yanında, böylesi temel bir kavramı araştırarak, çalışma alanları bazen birbirinden uzak olarak anılan bu filozofların felsefelerini yan yana sererek aralarındaki bağlantıları ve çatışmaları ortaya koymuş olmayı umuyoruz. Kamp öncesinde bu filozofların eserlerinden okumalar yapılacak ve dersler büyük oranda bunlar üzerinden yürüyecek.

Öncelik lisans, lisansüstü ve diğer öğrenciler olmakla beraber, bu statüde olmayan istekli adaylar da başvurabilirler. Kamp temelde herkese açık, belirli bir grubu dışarıda bırakmak istemiyoruz. Ancak gelen katılımcıların kampın ciddi ve felsefe tarihinin içinde derin yerleri olan konular üzerine konumlandığını bilerek gelmelerini bekliyoruz. Kampta konuşulacak filozoflara aşina olmak ve kıta felsefesine ilgili olmak temel kriter olacaktır. Dolayısıyla bu konuda bir arka planınız ya da hakimiyetiniz var ise lütfen belirtin.

Hocalar ve konu başlıkları:
İlke Karadağ – Deleuze’de öznelliğin üretimi ve yaratıcılık
Emre Sünter – Ahlakın Jeolojisi
Doğan İnce – Michel Foucault’da Öznel Deneyim ve Tarihsel Ontoloji
Hakan Yücefer – Deleuze-Foucault İlişkisi