Kamp Süresi

7 gün

Tarih

19 - 26 Ağustos 2018

Bizans Tarihi Toplantısı

izans tarihi etrafında kurguladığımız 1 haftalık programımız süresince, Türkiye ve dünyanın çeşitli üniversitelerinden Bizans tarihi ve arkeolojisi alanlarında ihtisas sahibi öğretim üyelerini farklı eğitim seviyelerinden öğrencilerle birlikte Şirince’de ağırlayacağız.

Siyasal/iktisadî tarih, arkeoloji, sanat ve edebiyat tarihçilikleri perspektiflerinden « Bizans evreninin » çeşitli başlık ve temalar altında ele alınacağı programımız, günde 4er saatlik 2 seanstan ibaret olmak üzere 5 ders gününü kapsamaktadır.

Türk-Osmanlı tarihçiliğinin bir nevi « kara kıtası » olan Bizans’a hasrettiğimiz bu programımızı, Arkhé ekibi olarak, ‘70’li yıllarda yazdığı uygarlık tarihiyle Bizans’a dair popüler bir tarihsel farkındalığın oluşmasına büyük katkılar sağlayan anayasa profesörü ve tarihçi Server Tanilli’nin anısına atfediyoruz.

Yazılı değerlendirme akabinde başvuruları kabul edilen öğrencilere, katılımcı hocalar tarafından ders içerikleri doğrultusunda hazırlanmış kısa ve sade bibliyografiler önceden iletilecektir. Derslerin verimi ve üzerinde tartışılacak sorunsallara dair canlı bir tartışmanın yürütülebilmesi açısından, katılımcı öğrencilerin söz konusu kaynak ve literatüre genel hatlarıyla hakim olmalarını bekliyoruz.

Katılımcı Hocalar:
Koray Durak Boğaziçi Üniversitesi
Kutlu Akalın Mardin Artuklu Üniversitesi
Siren Çelik Boğaziçi Üniversitesi
Suna Çağaptay University of Cambridge (Klasik Arkeoloji) / Bahçeşehir Üniversitesi (Mimarlık)
Tolga Uyar Nevşehir Üniversitesi

Nesin Matematik Köyü