Kamp Süresi

7 gün

Tarih

19 - 26 Ağustos 2018

Bilim Felsefesi ve Tarihi

Kamp Adı: Bilim Felsefesi ve Tarihi

Kamp Tarihi: 19-26 Ağustos 2018

Kamp Yeri: Nesin Matematik Köyü

Kamp Amacı: Bu kamp süresince, bilim felsefesi bağlamında tarihte ve günümüzde tartışılan problemler ele alınacak olup bilimin doğası, yapısı, kapsamı, yöntemi ve gerçeklikle ilgisini inceleyeceğiz. Farklı bilimlerin farklı bilim metodlarını, bilimsel okur-yazarlığın ve bilimsel ilerlemenin ne anlam ifade ettiği, bilimlerde etik konusu, subjekif deneyimlerin bilim tarafından açıklanıp açıklanamayacağı ve tarihteki bilim yapma gelenekleri ele alacağımız konular olacak. Kamp 5 gün boyunca ikisi sabah ikisi öğleden sonra olmak üzere 4 oturumluk seminerlerden oluşmaktadır. Perşembe, tatil günümüz. Program bilim felsefesiyle ilgilenen ve temel bir önbilgisi olan herkesin başvurularına açıktır.

Kampa Katılacak Hocalar Ve Konuları:

Cemal Güzel: Farklı Bilimlerde Farklı Bilim Yapma Yolları Ve Bilimlerle Etik İlişkisi

Berna Kılınç: Bilimsel Okur-yazarlık, Bilimsel Metodlar, Bilimsel İlerleme

Tufan Kıymaz: Öznel Deneyimlerin Bilim Tarafından Açıklanması

Kurtuluş Dinçer: Bilimsel Etkinlikte İki Gelenek: Aristoteles Geleneği ile Galileo Geleneği

Özgüç Güven: İnsan Hakkı Olarak Bilim

Nesin Matematik Köyü