Kamp Süresi

7 gün

Tarih

13 - 20 Ağustos 2022

Beylikler Dönemi Anadolu: Siyasi Tarih & Kültürel Panorama

13-20 Ağustos 2022 | Arkhé Kampüsü

Programın akış ve tüm okumalarına linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Beylikler Dönemi'nin Siyasi Tarihi

Anadolu Beyliklerine hasredilmiş bu yaz okulunda, Hindistan’dan Endülüs’e uzanan bir kültürel yayılmanın en genç cephesi Anadolu’yu, bu küreselleşmiş dünyanın bir parçası, özgün bir ideolojinin tecessümü olarak ele alacağız. Anadolu İslam varlığının mihenk taşı olan bu dönemde bu medeniyetin beslendiği kaynakların, komşu kültür sahaları ile ticari ve diplomatik etkileşimlerin, mücadelelerin, ve uzlaşmaların izini süreceğiz. Bu bağlamda, süper güçlerin gölgesinde Beyliklerin hangi boşluklarda yeşerdiğini, birbirleri ile nasıl uzlaştığını, ve kendi iç siyasetlerini hangi fay hatları üzerinden tanımladıklarını okuyacağız. Diplomasi ve siyaset peçesinin ardında Beylikler trendine kılavuzluk eden fikirleri arayacağız. Alanın başat paradigmalarını, gazayı ve fethi, ortodoks ve heterodoks İslamı, ihtidayı ve Hıristiyanlığı ve en temelinde medeniyet nosyonunu yeniden düşüneceğiz

Beylikler Moğol egemenliğinin sınırlarını nasıl çizdi? Bizans serhaddında kartlar nasıl dağıtıldı? Hıristiyan tebaanın iç siyasetinin ve egemenlikle ilişkisinin doğası neydi?

Anadolu'nun Kültürel Panoraması

Bir dört yol ağzı olan Anadolu’da kesişen kültürel nüfuz, güç ve para ilişkilerinden münhasır bir Türk kimliğinin nasıl tevarüs ettiğini, bu kimliğin sınırlarının nasıl bir paradigmada, hangi katılımcılarla istişare edildiğini gözleyeceğiz. Anadolu’nun İslamlaşmasını, Türkçenin bir kültür dili olarak tarih sahnesine çıkmasını, bu süreçte sufi örgütlenmesinin, ticaret ilişkilerinin, dini referansların, ve dil mevhumunun detaylarını inceleyeceğiz. Dönem kaynaklarına dair yakın okuma atölyeleri ile genel bir çerçeve çizeceğiz. Bu çerçevenin içerisinde imparatorluk siyasetinin megafonunu susturarak, arketipal bir Aydınoğlu kentsoylusunun gözünden gündelik hayatın renklerini, onun 800 yıl önce ayak bastığı yolları arşınlayarak düşünmeye çalışacağız.

Anadolu Türkçesi Farsçayı nasıl egale etti? Aydınoğlu tüccarları neden Venedik kılık kıyafet modalarını takip ediyordu? Doğu Anadolu nasıl Müslüman oldu? Bizans köylüsü Türk hakimiyetini nasıl algıladı?

Yaz Okulu Müfredatı

Anadolu Beylikler Dönemi Yaz Okulu, her gün altı saat, toplamda yedi gün yoğun bir tempoda geçecek. Konvansiyonel derslik tebliğlerinin yanında, akşamlarımız ilaveten dönem kaynakları üzerine eğildiğimiz yakın okuma atölyeleri ile devam edecek. Bir günümüzün tamamını ise hocalarımız eşliğinde çevremizde bulunan Aydınoğlu mimari miraslarını gezmeye adadık.

Hedef Kitle

Yaz okulumuz her türlü meraklısı ve okuyucusuna açık olmakla beraber, başvuru sürecinde alana dair temellere sahip, ve/ya ilgili bölümlerde -tarih, sanat tarihi, mimarlık, edebiyat- okumakta olan lisans ve yüksek lisans öğrencilerine öncelik verilecektir. 

Eğitmenlerimiz 

Evrim Binbaş | Universität Bonn

Patricia Blessing | Princeton University

Sara Nur Yıldız

Zeynep Aydoğan | Institute for Mediterranean Studies, FORTH

Zeynep Oktay | Boğaziçi Üniversitesi

Önemli Not: Yaz okulu ücretlerine günde 3 öğün yemek, konaklama ve dersler dahildir. 

 

Arkhé Kampüsü

Şirince Köyünün eğitim vadisinde Sosyal ve Beşerî Bilimlere adanmış bağımsız bir akademik kampüs.

Arkhé Projesi 2014 yılında Nesin Matematik Köyü’nde doğdu; yıllar içinde kabuğuna sığamadı ve yanda 13 dönüm bir zeytinliğe taşındı. Burada 80 kişinin birbirini rahatsız etmeden konaklayabileceği, çalışabileceği ve tartışabileceği akademik bir ortam inşa ediyoruz.

Arkaik çağ tiyatrolarını andıran bir amfimiz; üst katını yatakhane, alt katını kütüphane ve derslik olarak kullandığımız ana binamız; eski usul köy kahvelerini andıran bir yemekhanemiz hazır durumda. İnsanı kucaklayan bahçelerimiz, 150 adet zeytin ağacımız ve ufukta deniz manzarasına hâkim açık dersliğimiz var.

Hoca evlerimiz ve yel değirmenimizin inşaatına da bu yazdan sonra başlayacağız.

Kampüsün size sunacakları; başta mutlak huzur – göz alabildiğince doğa içinde, motor ve trafik gürültüsü yerine kuş ve cırcır böceği sesine uyanmanın verdiği olağanüstü his. Yanı sıra, Türkiye’nin kendi alanlarında en yetkin hocalarından alacağınız ufuk açıcı dersler ve bu dersleri takip eden sonsuz Sokratik tartışmalar.

Ve tabii karşılaşacağınız en çarpıcı manzara, yazını bir tatil beldesinde geçirmek yerine dağın başında fikir çarpıştıran heyecan verici gençler.

Şahsi Çadır 1.550,00 TL
Arkhe Çadırı 1.650,00 TL
Koğuş (6-8 Kişilik) 2.250,00 TL
Yalnız Katılım (Şirince'de bir otel ile anlaşmak isterseniz.) 1.150,00 TL
Günü Birlik Katılım 450,00 TL