Kamp Süresi

0 gün

Tarih

23 Temmuz 2022

Eğitmenler

7 eğitmen

Arkhé Innovate: Smart & Sustainable Cities

Etkinlik Tarihi: 23 Temmuz, Cumartesi I 15.00 -18.30 

23 Temmuz’da The North Shield Koşuyolu'nda gerçekleştireceğimiz Smart and Sustainable Cities buluşmasına davetlisiniz! 

Günümüzde dünya nüfusunun yarısı şehirlerde yaşamakta. Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik kalkınmayla orantılı olarak kentleşmenin nasıl hız aldığını ve sonuçlarını da hep beraber yaşayarak görüyoruz. 

Şehirlerin dünyadaki toplam karbon emisyonunun %70 inin kaynağı olması, beraberinde getirdiği çevresel etkiler ve iklim krizin son yıllarda giderek artan somut sonuçları; bizleri kentsel yaşamın sürdürülebilirliği üzerine düşünmeye yönlendiriyor.

Bu gündemler çerçevesinde ‘’Ülkemizdeki büyük şehirlerin geleceği nasıl şekillenecek? Yakın gelecekte bizi neler bekliyor? Daha olumlu senaryolar için nasıl yol almamız gerekiyor?’’ gibi soruları da sık sık soruyoruz.

23 Temmuz’da bu sorulara hep beraber cevap aramak için bu alandaki kanaat önderleri, planlamacılar, özel sektör temsilcileri, yatırımcılar ve girişimcilerle araya geliyoruz!

 

Bu buluşmada neler konuşacağız?

  • Kentleri ve bireysel seviyede kent yaşantımızı neden / nasıl değiştirmemiz gerekiyor?

  • Dünyanın farklı yerlerinde kent yaşamını yaşanabilir ve sürdürülebilir kılabilmek için geliştirilen yeni projeler ve inovasyonlar neler?

  • Günlük hayatımızda önemli yere sahip teknolojileri üreten şirketler bu dönüşümü nasıl tetikliyor ve inovasyon gündemlerinde neler var?

  • Şehir yaşantımızı iyileştirme potansiyeline sahip startuplar nasıl çözümler geliştiriyor?

 

Kimler katılmalı? 

  • Günlük hayatımız için değişim potansiyeli taşıyan inovasyonları yakından takip edenler, 

  • Startup fikri için fırsat alanlarını ve sağlanan imkanları araştıran girişimci adayları ve erken aşama girişimciler, 

  • Sürdürülebilir kentsel kalkınma konusuyla alakalı proje geliştirenler, 
  • Mobilite, enerji verimliliği, atık yönetimi, sürdürüleiblir taşımacılık gibi dikeylerde çalışan girişimcilerle tanışmak isteyen yatırımcılar. 
  • Şehir yaşantısını daha yaşanabilir ve sürdürülebilir kılmak için çalışan mimarlar, tasarımcılar, mühendisler, girişimciler vb. 

Aleyna Aydın

1 programı var

İnovasyon & Sürdürülebilirlik
Detaylar

Burcu Özdemir

1 programı var

Detaylar

Barış Can Üstündağ

1 programı var

İnovasyon & Sürdürülebilirlik
Detaylar

Nilüfer Aktaş

1 programı var

Detaylar

Selim Yüksel

1 programı var

Detaylar

Kürşad Arman

1 programı var

İnovasyon & Sürdürülebilirlik
Detaylar

Lale Şahin

1 programı var

Detaylar

İstanbul