Kamp Süresi

5 gün

Tarih

23 - 28 Mayıs 2021

Eğitmenler

1 eğitmen

Arkeoloji ve Antik Mimari

Milattan önce 500’lü yıllardan başlayarak tüm Akdeniz havzasında ortak bir mimari üslubun hâkim olmaya başladığını görüyoruz. Türkiye’de en olgun örnekleri Efes Celsus Kütüphanesi yahut Didim Apollon Tapınağı gibi anıtsal formlarda karşımıza çıkan bu mimari üslup, bin yılı aşkın bir süre zarfında kent merkezli Yunan ve Roma medeniyetinin tanımlayıcı özelliği haline gelecektir.

Peki, özellikle Doğu Akdeniz’in neredeyse her köy ve kasabasında karşımıza çıkan antik kentlerin bu mimari dokusu nasıl bir süreç sonunda günümüze ulaşan “ideal” formlarına eriştiler? Mermer basamaklı tiyatrolar, sütunlu tapınaklar, stoalar ve agoralar nasıl bir evrim sonucu, kolektif olarak kentin vazgeçilmez yapıtaşları halini aldılar? Bu yapıların yüzyıllar içinde geçirdikleri tarihi evrim ne yönleriyle hem Batı hem de İslam dünyasının klasik mimari formlarının oluşmasında belirleyici oldu?

Antik çağda mimarinin tarihini incelerken aynı zamanda bu konuda cereyan etmiş felsefi ve kültürel tartışmaları da yakından inceleyeceğiz. Günümüz mimari geleneğinde fonksiyon uğruna kurban edilmiş estetiğin, mimari ile olan özsel ilişkisini Romalı mimar Vitruvius’un eseri De Architectura üzerinden irdeleyeceğiz. Gene aynı eser doğrultusunda bina ve insan, form ve algı, kalıcılık ve sürdürülebilirlik gibi meselelerin antik çağda nasıl ele alındığını inceleyeceğiz.

Olabildiğince interdisipliner bir yaklaşım ile ele almak istediğimiz antik çağ mimarisi konusunda günümüze en parlak ışığı tutan arkeoloji disiplininden yoğun bir şekilde faydalanacağız. Antik çağın materyal dokusunun toprak üzerine çıkarılıp tekrar yaratılmasında karşılaşılan zorluklar, tartışmalı yorumlama gelenekleri ve farklı yaklaşım biçimleri de derslerimizin temel konularından bazılarını teşkil edecek.

Mayıs ayının enfes havasında sizi dersliklere kapatmak gibi bir niyetimiz yok. Aksine, derslerimizin büyük bir kısmı civar antik kentlere düzenlediğimiz gezilerde işlenecek. Bu sayede teorik bazda ele alacağımız konuları, farklı antik kentlerde kıyaslamalı olarak, uygulamalı bir eğitim deneyimine dönüştüreceğiz. Hem meraklısı hem de konuda uzmanlaşmakta olan herkes için renkli bir hafta olacağına inanıyoruz. 

Arsen Nişanyan

10 programı var

Detaylar