Kamp Süresi

13 gün

Tarih

15 - 28 Ağustos 2016

Aristoteles Yaz Okulu

Tarih: 15-28 Ağustos     Yer: Nesin Matematik Köyü

PROGRAM

İlk hafta teorik Aristoteles çalışması 6 temel metin üzerinden gidecek; Kategoriler, Fizik, Metafizik, Ruha Dair, Nikomakhos’a Etik ve Politika. Her gün bir hoca, sabahtan başlayıp, akşama kadar kendi konusunu okumalar üzerinden işleyecek. Maksat tüm külliyatı kapsamak veya Aristoteles’in felsefesini anlatmak olmayacak. Bu temel 6 metnin nasıl okunması gerektiğine kılavuzluk edecek daha ziyade hocalar. Örneğin; A hoca, sabah 8.00’de başlayıp, 12.00-16.00 arası ara verip, ardından akşam 18.00’e kadar, toplamda 6 saat boyunca bu işleyişi sürdürecek. Günün son iki saati konu tartışmaya açılacak.

İkinci hafta, Aristoteles’in kısa metinlerinden biri Türkçe’ye çevrilecek. Katılımcılar hakim oldukları dil(ler) çerçevesinde gruplara ayrılacak ve bize hakemlik edecek hocalar eşliğinde, seçilen Aristoteles metninin küçük bir kısmını Türkçe’ye tercüme edecekler. Sonrasında yapmış oldukları çeviriyi tüm gruba sunacaklar. Bu çeviriler eleştirilerek, incelenerek, orijinal Yunanca’yla hocalar tarafından kıyaslanarak pekiştirilecek. Ve neticede orijinaliyle tutarlı bir çeviri elde edilmeye çalışılacak. Katılımcıların Antik Yunanca bilmesi beklenmiyor; bu konuda hocalar bizi destekleyecek – ancak Tükçe dışında bir dile üst seviyede hakim olmaları gerekiyor. Haftanın sonunda Aristoteles’in kısa bir metni veya bir kitabının kısa bir bölümü Türkçe’ye tercüme edilmiş olacak.

Önemli Not: İkinci hafta aktif bir rol alabilmek için yabancı dil bilmek gerekiyor. Ancak tercüme kısmı dışında, gene tüm dersler ve tartışmalar Türkçe olacak.

Nesin Matematik Köyü