Kamp Süresi

0 gün

Tarih

02 Mart 2024

Eğitmenler

2 eğitmen

ARAYÜZLER: Psikanaliz ve Nörobilim

 

Bu toplantının amacı gitgide gelişen nörobilimsel bulgularla psikanalizin bulgularını karşılaştırmaktır. Nöroplastisite, epigenesis, bilinçdışı, hafıza gibi kavramlar her iki disiplin açısından ele alınacaktır. Bu girişim olası bir örtüşmeyi/örtüşmeleri olduğu kadar birbiriyle çelişen öğeleri de değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

1895’de Freud “Bilimsel Bir Psikoloji Taslağı”nı yazdığında söylediklerinin bir gün bilimsel olarak kanıtlanacağı umudunu da dışavurmuştu. O günden bugüne nörobilim alanında pek çok gelişme yaşandı. Psikanalizin nörobilimin kanıtları karşısında yok olacağını söyleyenler olduğu kadar, tam tersine, Freud’un söylediklerinin kanıtlandığını iddia edenler de oldu. Şu andaki manzara her iki görüşü de doğrulamıyor gibi görünüyor. Bu toplantıyla adı geçen bu karmaşık alana bir giriş yapma niyetindeyiz. Her iki disiplinin ulaştığı son nokta gözden geçirilecek ve olası bir karşılaşmanın nelere yol açabileceği tartışılacaktır.

1.Oturum: Oidipus Diyalektiği: Gelişimsel Nöroplastisite

2.Oturum: Kognitif vs. Psikanalitik Bilinçdışı

 

Konuşmacılar : Hakan Gürvit / Özgür Ögütcen

TEKHNE Kültür / Çanyaka ANKARA

Kontenjan: 30

Ücret: 150 TL

Detaylı Bilgi ve İletişim :

Yağmur Eyüpoğlu

0539 611 70 11

yagmureyupoglu02@gmail.com

 

 

 

Ankara