Kamp Süresi

14 gün

Tarih

12 - 26 Ağustos 2015

Antik Yunan Dünyası Yaz Okulu

Bu yaz okulunun içerik metin ve görselleri Arkhé arşivlerinin derinliklerinde aranmaktadır.

Nesin Matematik Köyü