Kamp Süresi

7 gün

Tarih

25 Temmuz - 01 Ağustos 2020

Eğitmenler

5 eğitmen

Antik Çağ Felsefesi

Antik Çağ Felsefesi

Günümüz Batı dünyasının düşünce sistemlerinin temellerinin atıldığı bu dönemde yaşamış, felsefe ile birlikte retorik, siyaset, geometri ve doğa bilimleri hakkında araştırmalar yapan antik Yunan filozoflarının eserlerini ve düşüncelerini tartışacağız. “Felsefe nasıl doğdu?” sorusu ile yola çıkarak, insanın merak saikiyle başlayan düşünce serüvenlerinin Mitos’tan Logos’a geçişinin, efsanelerle merakını gidermekten vazgeçerek akıl yürütmeye başvurmasının başlangıçlarını sorgulayacağız. Felsefe geleneğinin kökenlerine inerken günümüzdeki antik çağ felsefesi üzerine tartışmaları, yakın tarihte yaşamış filozofların çalışmalarını ve problematiklerini de sorgulayacağız. Bu kampı Şirince’de şehrin koşuşturmacasından uzak ve akademik özgürlüğün olduğu bir ortamda gerçekleştireceğiz.

Eğitmenlerimiz:

Arsen Nişanyan

Oxford Üniversitesi Tarih doktora öğrencisi Arsen, 2014 yılından beri Şirince’de Arkhe Projesi ile Aristoteles, Platon, Tragedya ve Antik Çağ Tarihi gibi kamplar düzenlemiş bu kamplarda farklı konularda oturumlar gerçekleştirmiştir.

Hüseyin Deniz Özcan

Ege Üniversitesi Felsefe bölümünde doktorasına devam eden Hüseyin geçtiğimiz bir yıldır Köln Üniversitesinde çalışmalarına devam ediyor. Felsefe Tarihi, Etik. Politika Felsefesi ve Epistemoloji ile ilgilenmektedir. Yazdığı bazı makalelere https://ege.academia.edu/HuseyinDenizOzcan adresinden ulaşabilirsiniz. 

Dr. Öğr. Üyesi Hakan Yücefer

1980, İstanbul doğumlu. Galatasaray Üniversitesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi, doktora tezini Paris 1 Üniversitesi’nde Aristoteles’in ruh anlayışı üzerine yazdı. Gilles Deleuze’ün Bergsonculuk (Otonom, 2006), Kıvrım, Leibniz ve Barok (Bağlam, 2006), Issız Ada ve Diğer Metinler (Ferhat Taylan ile, Bağlam, 2009) ve Anlamın Mantığı (Norgunk, 2015) kitaplarını çevirdi. Cogito dergisinin “Gilles Deleuze: Ortadan Başlamak” başlıklı Deleuze özel sayısının editörlüğünü yaptı (sayı 82, Kış 2016).

Prof. Dr. Nami Başer

Strasburg Üniversitesinde, öğrencilik yıllarında Fransız filozofu Jean-Luc Nancy ile çalıştı , hocası aracılığıyla Jacques Derrida, Roland Barthes gibi dönemin ünlü düşünürleriyle de tanışma şansı buldu. Aynı üniversitede yine Felsefe ve Edebiyat alanlarında (edebiyatta Flaubert, felsefede Kant üzerine hazırladığı tezlerle) yüksek lisansını tamamladı. Doktora eğitimi için gittiği (Paris-8) Üniversitesinde edebiyatta Rimbaud, felsefede de Hegel-Marx ilişkileri üzerine çalıştı.  Galatasaray Lisesi, Bursa Işıklar Askeri Lisesi, Uludağ Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi’nde felsefe ve sinema dersleri vermiştir.

Prof. Dr. Tansu Açık

Homeros destanları,   Mitoloji, Eskiçağ Dinler Tarihi, Yunan Kültür Tarihi alanlarında dersler vermiş,  “Eski Yunan Siyasal İmgelemine Bir Bakış” adlı bir kitabı, “Eski Yunan’da Söylen ve Toplum”, “Platon- Parmenides” gibi eserlerin çevirilerini yapmıştır.  Ayrıca  antik çağ felsefesi üzerine birçok makalesi ve araştırması vardır.

Vahdet İşsevenler

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü’nde ise yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı üniversitede araştırma görevlisi olup doktora çalışmasını da sürdürmektedir. Platon’da Varlık ve Yasa kitabının yazarıdır, hafta içerisinde de  Platon özelinde Antik Yunan’da Hukuk Felsefesi oturumu gerçekleştirecektir.

Ders programı ve içeriği yakın bir zamanda yayınlanacaktır.

Detaylı bilgi için: egepolat17@gmail.com ya da 5392579886

Arkhé Köyü

Şirince Köyünün eğitim vadisinde Sosyal ve Beşerî Bilimlere adanmış bağımsız bir akademik kampüs.

Arkhé Projesi 2014 yılında Nesin Matematik Köyü’nde doğdu; yıllar içinde kabuğuna sığamadı ve yanda 13 dönüm bir zeytinliğe taşındı. Burada 80 kişinin birbirini rahatsız etmeden konaklayabileceği, çalışabileceği ve tartışabileceği akademik bir ortam inşa ediyoruz.

Arkaik çağ tiyatrolarını andıran bir amfimiz; üst katını yatakhane, alt katını kütüphane ve derslik olarak kullandığımız ana binamız; eski usul köy kahvelerini andıran bir yemekhanemiz hazır durumda. İnsanı kucaklayan bahçelerimiz, 150 adet zeytin ağacımız ve ufukta deniz manzarasına hâkim açık dersliğimiz var.

Hoca evlerimiz ve yel değirmenimizin inşaatına da bu yazdan sonra başlayacağız.

Kampüsün size sunacakları; başta mutlak huzur – göz alabildiğince doğa içinde, motor ve trafik gürültüsü yerine kuş ve cırcır böceği sesine uyanmanın verdiği olağanüstü his. Yanı sıra, Türkiye’nin kendi alanlarında en yetkin hocalarından alacağınız ufuk açıcı dersler ve bu dersleri takip eden sonsuz Sokratik tartışmalar.

Ve tabii karşılaşacağınız en çarpıcı manzara, yazını bir tatil beldesinde geçirmek yerine dağın başında fikir çarpıştıran heyecan verici gençler.