Kamp Süresi

6 gün

Tarih

20 - 26 Ağustos 2018

Eğitmenler

4 eğitmen

1. Çağdaş Fransız Felsefesi Yaz Okulu

Bu programda 1968 sonrası Fransız Felsefesinin dinamiklerini ve dönemin dünyayı anlamlandırma biçimlerini araştırıyor olacağız. Temelde Foucault, Deleuze ve Derrida gibi filozoflar üzerinden dönecek olan programda, bu filozofların Özne, Öznellik, Özneleşme gibi kavramlara nasıl yaklaştıklarını ve kendi felsefelerine nasıl entegre ettiklerini araştıracağız. Bunun yanında, böylesi temel bir kavramı araştırarak, çalışma alanları bazen birbirinden uzak olarak anılan bu filozofların felsefelerini yan yana sererek aralarındaki bağlantıları ve çatışmaları ortaya koymuş olmayı umuyoruz. Program öncesinde bu filozofların eserlerinden okumalar yapılacak ve dersler büyük oranda bunlar üzerinden yürüyecek.

Öncelik lisans, lisansüstü ve diğer öğrenciler olmakla beraber, bu statüde olmayan istekli adaylar da başvurabilirler. Program temelde herkese açık, belirli bir grubu dışarıda bırakmak istemiyoruz. Ancak gelen katılımcıların kampın ciddi ve felsefe tarihinin içinde derin yerleri olan konular üzerine konumlandığını bilerek gelmelerini bekliyoruz. Kampta konuşulacak filozoflara aşina olmak ve kıta felsefesine ilgili olmak temel kriter olacaktır. Dolayısıyla bu konuda bir arka planınız ya da hakimiyetiniz var ise lütfen belirtin.

Eğitmenler ve konu başlıkları:
İlke Karadağ – Deleuze’de öznelliğin üretimi ve yaratıcılık
Emre Sünter – Ahlakın Jeolojisi
Doğan İnce – Michel Foucault’da Öznel Deneyim ve Tarihsel Ontoloji
Hakan Yücefer – Deleuze-Foucault İlişkisi

Hakan Yücefer

4 programı var

Felsefe
Detaylar

İlke Karadağ

1 programı var

Felsefe
Detaylar

Emre Sünter

2 programı var

Felsefe
Detaylar

Doğan İnce

1 programı var

Felsefe
Detaylar

Tiyatro Medresesi