Zeynep Talay Turner

https://www.bilgi.edu.tr/tr/akademik/kadro/zeynep-talay-turner/

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programında felsefe dersleri vermekte, aynı zamanda Kültürel İncelemeler Yüksek Lisans Programının da direktörlüğünü yapmaktadır. Philosophy, Literature, and the Dissolution of the Subject (Peter Lang, 2014) adlı kitabın yazarıdır. Kendilik Felsefeleri, 19. ve 20. yüzyıl Kıta Felsefesi ve Felsefe-Edebiyat ilişkisi üzerine çalışan Talay Turner’ın Nietzsche, Spinoza, Bergson ve Musil üzerine yazıları vardır.