Ünsal Doğan Başkır

Lise öğrenimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi’nde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Yine SBF

bünyesinde yazmış olduğu “Adaletle Yasal Düzen Arasında: Kozmopolitanizmi Yeniden Düşünmek” başlıklı teziyle siyaset bilimi alanında doktora derecesini aldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde araştırma görevlisi, Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi Felsefe bölümünde ve Chicago Northwestern Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde konuk araştırmacı olarak çalıştı. Akademik makale, deneme ve çevirileri Toplum ve Bilim, Mülkiye Dergisi, European Journal of Cultural Studies, Journal of Parliamentary and Political Law, Baykuş, Ayrıntı Dergi, Birikim gibi mecralarda yayımlandı .Devrim Sezer ve Nazile Kalaycı’nın derlediği Siyasalın Peşinde: Dünyaya Tragedyalarla Bakmak adlı kitabın yazarları arasında yer alıyor. Halen İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde politik teori, etik, insan hakları gibi konularda dersler vermeye ve yurttaşlık, cumhuriyetçilik,kozmopolitanizm, siyasal düşünce tarihi, Antik Yunan tragedyaları üzerine düşünmeyi sürdürüyor.

Eğitmenlik Yaptığı Programlar

Çağdaş Felsefe 2021

05 - 12 Ağustos 2021

Arkhé Projesi - Şirince Köyü

Eğitmenler

Ü