Tuğba Kapısız

Tuğba Kapısız - Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Restoratör & Konservatör