Sibel Halfon

Sibel Halfon, lisans ve yüksek lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde, doktorasını City University of New York’ta Klinik Psikoloji alanında tamamladı. Doktora çalışmalarında psikanaliz sürecinde hastaların tekrarlama zorlantısı ve sembolizasyon sorunlarına odaklandı ve “Tekrarlar: Yinelemeden Sembolizasyona” isimli doktora tezi Joseph E. Barmack ödülünü kazandı (New York,  2012). 2014 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta ve psikanalitik kişilik kuramı, psikopatoloji, psikodinamik teknik ve projektif testler üzerine dersler vermektedir. Uluslararası dergilerde çocuklarla uygulanan çağdaş psikodinamik teknik, nesne ilişkileri ve zihinselleştirme kuramı üzerine birçok yayını vardır. Aynı zamanda çocuk, ergen ve yetişkinlerle psikodinamik yönelimli psikoterapi yapmakta ve klinik süpervizör olarak çalışmaktadır.