Serap Yüzgüller

1977 yılında İstanbul’da doğdu. 1999 yılında İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalı’ndan yüksek lisans derecesi aldı. 2008 yılında aynı bölümde Prof. Dr. Uşun Tükel danışmanlığında başladığı doktora çalışmasını, “Batı Sanatında İsa’nın Mucizelerinin İkonografisi: Başlangıcından Karşı-Reformasyon’a Kadar” başlıklı tezini vererek tamamladı. Doktora çalışması sırasında TÜBİTAK bursuyla gittiği Londra Warburg Institute’de araştırmacı olarak bulundu. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Doçent olarak görev yapmakta olan Yüzgüller, aynı zamanda Okan Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde “Mitoloji ve İkonografi” derslerini vermektedir. Uşun Tükel ile birlikte “Sözden İmgeye: Batı Sanatında İkonografi” başlıklı kitabın yazarı olan Yüzgüller, Batı sanatı ve ikonografisi üzerine çalışmalarını editörlük ve çeviri alanlarında da sürdürmektedir.