Semih Bilgin

Lisans öğrenimini Ege Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünde kapitalist birikim rejimi özelinde ütopyacılık biçimlerini incelediği yüksek lisans tezi sonrası, aynı üniversitede emek-teknoloji ilişkisi ve freelance çalışma eksenindeki doktora çalışmasına devam etmektedir. Başlıca ilgi alanları; endüstri sosyolojisi, Gig ekonomisi ve gayri-maddi emek konularını kapsamaktadır.