Seda Yavuz

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakütesi Heykel Bölümü’nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını Prof. Dr. Uşun Tükel danışmanlığında bitirmiştir. Yüksek Lisans tezinin konusu; “Yapı-Bozum Bağlamında Fluxus Hareketi”, Doktora tezinin konusu ise “Heykelde Boşluk Kavrayışı: Modernizm ve Sonrası”dır. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde Doçent olarak görevini sürdürmektedir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü’nde ve Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde de dersler vermektedir. Dersleri; Batı Sanatının Kaynakları, Osmanlı Resminde Batılılaşma, Çağdaş Türk Resim Sanatı, Sanat Felsefesi, Heykel Sanatı Tarihi, Güncel Sanat Araştırmaları, Türk Resim ve Heykel Tarihi ve Heykel Sanatı Araştırmalarıdır. Bağımsız küratör olarak da çalışmalar yapan Yavuz’un, dergi ve gazetelerde sanat eleştirisi ve katalog yazıları vardır. Seda Yavuz, Modernizm, çağdaş ve günümüz sanatı, kadın sanatçılar üzerine çalışmalar yapmaktadır.