Pervin Somer

Arabulucu Prof. Dr. Pervin Somer AÜHF mezuniyetini takiben Hakimlik sınavını kazanarak 1983 yılında mesleki staja başladı. 1985 yılında MÜHF Roma Hukuku ABD nda Ar. Gör olarak üniversiteye geçti. 1994 yılında Özel Hukuk alanında Doktora alarak aynı yıl Yrd. Doç. olarak atandı. 2002 de Doçent oldu; 2005 yılında MÜH Fakültesinden emekliye ayrıldı. 2011 de Medeni Hukuk Ana Bilim Dalında Profesör kadrosunu aldı. Kadrolu ve yarı zamanlı olarak devlet ve vakıf üniversitelerinde Roma Hukuku, Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi, Borçlar Hukuku, Hukuk Tarihi, Sağlık Hukuku, Arabuluculuk Hukuku ve farklı seçimlik dersler vermeye devam etmektedir. Sağlık Hukuku ve Arabuluculuk Hukuku alanında Yüksek Lisans Programlarının açılmasını sağlayarak, bu programlarda koordinatörlük yapmıştır. Roma Hukuku ve Sağlık Hukuku alanlarında çok sayıda ulusal ve uluslararası sunum ve yayın yapmıştır; kitap ve kitap bölümleri yazmış; editörlük ve bilimsel dergi/Armağanlarda hakemlik yapmıştır. 2013 yılından itibaren Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Siciline Arabulucu olarak kayıtlıdır.