Ozan Başdaner

Lisans öğrenimini Ege Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamlamıştır. Yüksek Lisans derecesini ise Adnan Menderes Üniversitesi Sosyoloji bölümünden almış ve halen aynı bölümde doktora çalışmasına devam etmektedir. Hegel Paris’te: Fransızların Hegel Okuması, Otonom Yayıncılık (2016) ve İçkinlik Etiği: Nietzsche ve Spinoza, Otonom Yayıncılık (2020) adlı derleme kitaplardaki çevirileri yanında, Gündelik Hayatın Sosyolojisi: Temalar, Sorunsallar ve Güzergâhlar, Phoenix Yayıncılık (2018) adlı derlemede Georg Simmel üzerine yazmıştır. Çalışma alanları sosyoloji tarihi, klasik sosyal teori, turizm sosyolojisi ve Bourdieu sosyolojisidir.