Orkun Tüfenk

Lisans öğrenimini Ege Üniversitesi Sosyoloji bölümünde, yüksek lisans öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisans tezini, Friedrich Nietzsche'nin nihilizm eleştirisi ve sanat felsefesi üzerine yazmıştır. Şu sıralarda Dokuz Eylül üniversitesi Felsefe bölümünde doktora programına devam etmekte ve Bergson’un yaşam atılımı ve yaratma kavramları üzerine doktora tezi yazmaktadır. Ayrıca Otonom yayınlarından çıkan “İçkinlik Etiği: Spinoza ve Nietzsche” adlı derleme kitabın, Hüseyin Deniz Özcan ile birlikte, editörlüğünü yapmıştır. Felsefe tarihi içerisinde odaklandığı konu 20. yüzyıl felsefesidir.  

 

Eğitmenlik Yaptığı Programlar

Çağdaş Felsefe 2021

05 - 12 Ağustos 2021

Arkhé Projesi - Şirince Köyü

Eğitmenler

Ü