Nazan Eren

https://www.linkedin.com/in/nazan-eren-2728ab194/?originalSubdomain=tr

Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde lisansını tamamlamıştır. Ege Üniversitesi Kadın Çalışmalarında Yüksek Lisans eğitimi almış ve Dokuz Eylül Müzikoloji Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Kültürel Bir Alan Olarak Elektronik Dans Müziği, İzmir Örneği başlıklı yüksek lisans teziyle birlikte ilgili olduğu Batı Müzik tarihinin 20. Yüzyıl sonrası gelişmelerine daha çok odaklanmıştır. Batı müziği, sanat tarihi, kadın edebiyatı, Post-feminist eleştiri temel ilgi alanlarını oluşturmaktadır.  

Eğitmenlik Yaptığı Programlar

Müzikoloji Kampı

Müzik

12 - 19 Ağustos 2021

Arkhé Projesi - Şirince Köyü

Eğitmenler