NADIA SEREMETAKIS

 C. Nadia Seremetakis is professor and author of cultural and social Anthropology. She has written several books in both English and Greek, and numerous articles, some of which are translated in other languages. She has taught in well known universities in New York and Greece and in 2023 she will be visiting professor in Belgium (KU Leuven).     www.seremetakis.com

C. Nadia Seremetakis kültürel ve toplumsal antropoloji profesörü ve yazarıdır. Bu disiplinler altında İngilizce ve Yunanca dillerinde kitaplar ve makaleler yayımlamıştır. Bunlardan bazıları başka dillere çevrilmiştir. New York’ta ve Yunanistan’da değerli üniversitelerde ders vermiştir. Önümüzdeki sene ise Belçika KU Leuven’de misafir öğretim üyesi olarak yer alacak.

www.seremetakis.com