Murat Güvenç

1953’te İstanbul’da doğdu. İstanbul St. Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdi. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde lisans (1976) ve aynı bölümde yüksek lisans dereceleri aldı. 1978-2005 yılları arasında ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. İstanbul’un sanayi coğrafyası üzerindeki doktora çalışması ODTÜ Mustafa Parlar tez ödülüne layık bulundu. 2015 Ankara Y;apısal Plan ekibinde yer aslan Güvenç 2005’te İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde kurulan Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’na katıldı. 2006–2011 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde misafir öğtretim üyesi olarak Kent Sosyolojisi ve Veri Çözümleme dersleri verdi. Tarih Vakfı Yönetim Kurulu başkanıdır.

Veri Görselleştirme, Kent Coğrafyası, Sosyolojisi ve Kurum Tarihi konusunda yayımlanmış eserleri vardır. Emlak Bankası 1926–1998 kurum tarihi kitabı ile Türkiye Seçim Atlası 1950–2009’un eş yazarıdır.

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nca desteklenen projesi kapsamında İstanbul 1920–2010 sergisinin toplumsal ve ekonomik coğrafya tema küratörlüğünü yapan Prof. Güvenç, 2010 eylülünde İstanbul Şehir Üniversitesi’ne katıldı. Prof. Güvenç halen bu üniversitenin Şehir Araştırma Merkezi’nin kuruluş çalışmalarını yürütüyor.