Müjgan Çetin

ODTÜ Endüstri Mühendisliğinden mezun olduktan sonra kırk yıllık mesleki kariyerinde bir çok yeniliğe imza atmıştır. Yüksek lisansını Yeditepe Üniversitesinde güneş enerjisi alanında tamamlamış olup, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünden 2021 itibariyle mezun olmuştur. Halen Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras öğrencisidir. Yeditepe Üniversitesi MBA, İzmir Ekonomi Üniversitesi Executive MBA, TOBB ETÜ ve Sabancı EDU, Beykoz Üniversitesi İngilizce lisans bölümünde İnovasyon Yönetimi eğitmenlik görevlerinden sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi Executive MBA eğitim görevlisi olarak çalışmaya devam etmektedir. ARÇELİK A.Ş. nin ilk kadın mühendis yöneticilerindendir. TÜBİTAK’ ta internet’in Türkiye’ye de kurulumu ve bütün üniversitelere yaygınlaştırılması çalışmalarında; ekibine liderlik etmiş ve ULAKBIM’i kurmuştur. Avrupa Birliği Küresel İnovasyon Yönetimi ödülü’nü 2014 yılında Türkiye’nin kazanmasına olanak sağlamış, ilk akredite İnovasyon yönetimi danışmanıdır. ISO (İnternational Standardization Ofice)’ın İnovasyon Yönetimi Standartı’nın hazırlanması için çalışmalara Türkiye delegesi olarak katılan ve deneyimlerini aktaran, uluslararası dokümanların eş-yazarıdır. Bu çalışmaları nedeni ile 2021 itibari ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından ödüllendirilmiştir. Kalite, çevre, enerji, iş sağlığı ve güvenliği ve İnovasyon Yönetim sistemleri alanında baş denetçi olup, TOBB birliği baş denetçisi olarak çok sayıda ticaret ve sanayi odasının denetlemesinde yer almıştır. Verimlilik proje ödülleri değerlendiricisi ve kalkınma ajansları proje değerlendiricisi olarak çok sayıda olarak üretim, verimlilik, digital dönüşüm, inovasyon, altyapı, kırsal kalkınma, turizm vb alanda proje değerlendirme çalışmaları yapmaktadır. Uluslararası fonlarla desteklenen yaratıcı endüstrileri destekleyen merkezde danışma kurulu üyesi ve bağımsız değerlendirici olarak görev almaktadır. Çok sayıda kurumsal inovasyon yönetimi projesinde kamu, özel kurum ve kuruluşlarda danışman ve eğitmen olarak görev almaktadır. PROJE YapaBİLSEM isimli proje yönetimi teknikleri kitabı Ekim 2007 de, İNOVASYON ile DEĞER KATANLAR isimli ikinci kitabı, Mart 2021 de yayınlanmıştır. Değişik üniversitelerde bildirileri, konuşmaları, yayın organlarında makaleleri, videoları, elektronik ortamda dersleri yayınlanmaktadır. Sosyal medya hesapları ile inovasyonun yayılımına katkı sağlamaktadır. Bilim Kızı sosyal inovasyon projesi ile 2016 yılından bu yana temel bilimler alanında lisans, yaşam bilimler alanında yüksek lisans ve doktora eğitimi alan kızlara destek olmaktadır. Müjgan, inovasyon ve IA’ın Atölye Proje’de atölyelerde çalışılmasını ve proje uygulamalarında inovasyonun evrimini paylaşacak, etkinliği deneyimleriyle zenginleştirecektir.