Meltem Yılmaz

1995 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği mezunudur. 1995 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği mezunudur. 1995-1999 yılları arasında Biyoloji Öğretmenliği yapmıştır. 1999-2004 yılları arasında Merck Sharp& Dohme Ltd İlaç firmasında çalılmıştır. 2004 - 2009 yılları arasında Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği’nde Yerel Kalkınma Girişimleri Koordinatörlüğü yapmıştır. AB bölgesel kalkınma hibe programları katılım öncesi işbirliği çerçevesinde Samsun-Kastamonu-Erzurum bölgesinde 59 projenin Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda yürütmüştür. Aynı süreçte Yeşilırmak Havzası Entegre Su Yönetimi Planının hazırlayan ekibin içerisinde yer almış ve Yüksek Lisans Tezinde Havza Yönetimi ve Planlanması diplomasını Ankara Üniversitesi Orman Fakültesi nden almıştır. 2009-2021 yılları arasında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda Program Yönetimi ile Planlama, Programlama Biriminde uzman olarak görev yapmıştır. Proje Döngüsü Eğitimlerini düzenli olarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde pekçok farklı katılımcı profiline yönelik eğitimleri düzenlemiş, ve birçok uluslararası projenin uygulanmasında kurumunda liderlik yapmıştır. Bununla birlikte Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği EURADA’nın Türkiye konferanslarının ilklerini Samsun’da koordine etmiş, Sosyal İnovasyon Yaz Okulunu 2018 yılında SUMSIC Türkiye’de düzenlemiştir. Kaynaklara ulaşımda yaptığı rehberlik eğitmleri ve projelerin üretilmesinde 2004 yılından itibaren devam ettiği uzmanlığını, 2022 yılından itibaren kendi markası olan Breeze Network & Consult Ltd şirketini Londra’da devam etmekte, projeler ve eğitimler konusunda uluslararası düzeyde hizmetler vermektedir. Meltem, Atölye Proje’de, proje döngüsü yönetimi metodolojisini, felsefesini, katılımcılar ile beraber işleyecek ve başarılı bir projenin yolculuğunu haritalamayı katılımcılara içselleştirerek, yaşam biçimine dönüştürmelerinde rehberlik edecektir.