Mehmet Hilmi Demir

Ağırlıklı olarak Zihin Felsefesi, Bilişsel Bilim Felsefesi, Enformasyon Felsefesi ve Olasılık Felsefesi alanlarında akademik çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Mehmet Hilmi Demir, felsefe ve bilişsel bilimler alanlarında doktora derecesini Indiana Üniversitesi, Bloomington’dan almıştır. İnterdisipliner bir yaklaşımla gerçekleştirdiği çalışmaları Australasian Journal of PhilosophyMindLogique et Analyse, Journal of Logic Language and Information, Beytülhikme ve Kilikya Felsefe Dergisi gibi mecralarda yayınlanmıştır.

Akademik çalışmalarına ek olarak ülkemizin dezavantajlı gruplarına destek amaçlı gerçekleştirilen sosyal projelerde gönüllü olarak yer alan Prof. Dr. Mehmet Hilmi DEMİR daha önce Kaliforniya Eyalet Üniversitesi (San Bernardino), Bilkent Üniversitesi ve ODTÜ Felsefe Bölümlerinde öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Akademik hayata başlamadan önce ise pazar araştırma sektöründe araştırmacı olarak çalışmış, marka bağlılığı ve tüketici memnuniyeti ölçümü konularında araştırma modelleri geliştirmiştir.