Mehmet Güntekin

Bafra’da doğdu. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde kamu yönetimi okudu. Üniversite Korosu'nda Süheylâ Altmışdört ile Fatih Salgar’ın öğrencisi oldu ve idari görevler üstlendi. İstanbul ve YKB Osmanlı ansiklopedilerinde yazarlık; CD, kitap ve dergi yayıncılığı yaptı. Birçok ülkede konserler verdi. Çeşitli TV programları hazırlayıp sundu. Bilim ve sanat kurumlarında tebliğler ve seminerler verdi. Tarih, repertuar, arşiv ve biyografi konularında yararlandığı Murat Bardakçı ile yayınlar yaptı. Tercüman ve Yeni Ufuk gazeteleriyle Musiki Mecmuası, Hürriyet Tarih ve Habertürk Tarih'te görevler üstlendi. Necdet Yaşar, Nevzad Atlığ, Ş. Muhiddin, Targan, B. Sıdkı Sezgin, Eyüplü Musikişinaslar (M. N. Haskan’la), Kâni Karaca, Üniversite Korosu, İstanbul’un 100 Musikişinası, İstanbul’un 100 Şarkısı, Mühendishane’de Musiki ve Malatyalı Musikişinaslar başlıklarıyla kitapları ve risaleleri yayınlandı. Kuğunun Son Şarkısı ile Rose and Tulip gösterilerinin şefliğini; Itrî Klasik Türk Musikisi Ödülleri’nin yönetmenliğini üstlendi. Türk Musikisi Vakfı, Kültür Konseyi ve Heybeliada İlm-i Musiki Derneği yönetim kurullarında yer aldı. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nda müzik yönetmenliği yaptı. Müzikli Maarif Takvimi ile İstanbul Fasıl Topluluğu yönetmenidir. 1986’dan beri görev yaptığı Cumhurbaşkanlığı Korosu’nun müdürlüğüne 2006’da, şef yardımcılığına 2014’te atandı. 2019’dan itibaren vekil olarak yürüttüğü şefliği görevine 2021’de asaleten atandı.